poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Staszic” rozpoczął wakacyjny czas„Staszic” rozpoczął wakacyjny czas

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie rozpoczęliśmy w bardzo podniosłym, ale i smutnym tonie.

Chwilą ciszy uczciliśmy śmierć długoletniego nauczyciela i wicedyrektora ds. wychowawczych ś. p. Mariana Burzykowskiego.

Pożegnaliśmy ciszą, ale także długim dźwiękiem dzwonka szkolnego – dzwonka będącego symbolicznym pożegnaniem ze wspaniałym nauczycielem i człowiekiem. Dalszy ciąg uroczystości był kontynuacją tego co profesor Marian Burzykowski lubił najbardziej: nagrody i pochwały dla uczniów. Niech więc ta część uroczystości dedykowana była Panu, profesorze Burzykowski: radość z ocen, nagród, pochwał.

Gośćmi tegorocznego zakończenia byli: starosta wieruszowski Andrzej Szymanek i starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Wieruszowie p. Adam Musiała.

Starosta Andrzej Szymanek poinformował zebranych, iż następną kadencję dyrektora szkoły piastować będzie dotychczasowa dyrektor szkoły Małgorzata Nikodem.

Ważnym momentem uroczystości było także bardzo miłe i sympatyczne pożegnanie odchodzącej na emeryturę nauczycielki mgr inż. Krystyny Ciężkiej. Podziękowania od uczniów, koleżanek i kolegów nauczycieli, starosty wieruszowskiego. Życzymy miłego wypoczynku, spokoju, zdrowia i nalegamy na częste odwiedzanie nas w murach szkolnych. Wszystkiego dobrego Pani Krystyno!

Szczególnie mile witanymi Gośćmi byli Rodzice, którzy wspólnie ze swoimi nagrodzonymi dziećmi odbierali nagrody i Listy Gratulacyjne starosty powiatu i przewodniczącego Rady Powiatu. Dziękujemy serdecznie, że zaszczyciliście Państwo naszą uroczystość swoją obecnością. Żałujemy, że ze względu na obowiązki dnia codziennego nie wszyscy z Państwa mogli z nami być.

Nagrody starosty i przewodniczącego Rady Powiatu otrzymali:

Sebastian Łuszkiewicz z klasy II Technikum Budowlanego, śr. ocen 5,33, wzorowe zachowanie, czołowe miejsca w konkursach szkolnych, na szczeblu regionalnym;

Małgorzata Cichosz z klasy II Technikum Ekonomicznego, śr.ocen 5,31, wzorowe zachowanie, reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych;

Patrycja Duchnik z klasy II D, śr. ocen 5,23, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, I miejsce w konkursie „Handlowiec i konsument”;

Karolina Okoń z klasy II Technikum Ekonomicznego, śr. ocen 5,13, wzorowe zachowanie, działalność charytatywna, prowadzenie kroniki szkolnej, udział w życiu artystycznym szkoły oraz praca w Samorządzie Szkolnym;

Magdalena Olbrych z klasy III Technikum Hotelarskiego, śr. ocen 5,07, bardzo dobre zachowanie, I miejsca w konkursie wiedzy hotelarskiej;

Karolina Karsznia z klasy I Technikum Budowlanego, śr. ocen 5,06, wzorowe zachowanie, czołowe miejsca w konkursach szkolnych;

Damian Mądrawski z klasy II Technikum Elektrycznego, śr. ocen 5,0, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym;

Patryk Zgadzaj z klasy I Technikum Elektrycznego, śr. ocen 4,95 i wzorowe zachowanie, udział w życiu artystycznym szkoły.

Pozostali nagrodzeni uczniowie z poszczególnych klas:

Klasa I Technikum Handlowo-Hotelarskie: Izabela Piekielna – śr. ocen 4,5, wzorowe zachowanie, Hubert Rabiega za udział w zawodach sportowych;

Klasa I Technikum Elektryczno-Ekonomiczno-Mechaniczne: Grzegorz Głowacz – śr. ocen 4,79 i wzorowe zachowanie;

Klasa I Technikum Informatycznego: Mateusz Kusiak – śr. ocen 4,94 i wzorowe zachowanie, Kamil Zarych i Patryk Mączka za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, Natalia Piwowar za I miejsce w konkursie anglojęzycznym;

Klasa I Technikum Mechatroniczno-Budowlane: Mariusz Myszor – śr. ocen 4,83 i wzorowe zachowanie, Adrian Łuźniak – śr. ocen 4,61 i wzorowe zachowanie, Dominik Zawierta za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych;

Klasa II Technikum Mechatroniczno-Mechaniczno-Elektryczne: Michał Knieć i Marek Błażejewski za całoroczną opiekę nad nagłośnieniem imprez i uroczystości szkolnych;

Klasa II Technikum Handlowo-Hotelarskie: Martyna Świątek – śr. ocen 4,76 i wzorowe zachowanie, działalność charytatywna, udział w konkursach szkolnych, Monika Kuzaj – za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, działalność charytatywną, udział w konkursach szkolnych, praca w Samorządzie Szkolnym;

Klasa II Technikum Informatyczne:Patryk Wróbel – śr. ocen 4,88 i bardzo dobre zachowanie, udział w konkursach szkolnych, aktywnie działający jako przewodniczący Samorządu Klasowego, udział w częściach artystycznych, Wojciech Bezen – śr. ocen 4,77 i bardzo dobre zachowanie, uczestnictwo w częściach artystycznych, konkursach szkolnych, Piotr Kanclerz – śr. ocen 4,5 i bardzo dobre zachowanie, udział w konkursach przedmiotowych, Adam Dąbek – za reprezentowanie szkoły w konkursach na szczeblu szkolnym i powiatowym, udział w zawodach sportowych, Daniel Okoń – za zaangażowanie w pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego, działalność charytatywną;

Klasa II Technikum Ekonomiczno-Budowlane: Sylwia Jastrząbek – za śr.ocen 4,88 i wzorowe zachowanie, reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, Aleksandra Łuszkiewicz – śr.ocen 4,5 i bardzo dobre zachowanie, działalność charytatywna, Natalia Jaśniak – za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, udział w życiu artystycznym szkoły i pracę na rzecz Samorządu Szkolnego, Marta Szymańska – udział w życiu artystycznym szkoły, Julia Pietrzak – udział w życiu artystycznym szkoły i prowadzenie kroniki szkolnej;

Klasa III Technikum Informatyczno-Ekonomicznego: Kamil Witak – za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, Bernard Dębski – udział w życiu artystycznym szkoły, praca w Samorządzie Szkolnym, Michał Olszowiak – udział w życiu artystycznym szkoły, działalność charytatywna, Justyna Gatkowska i Bartosz Górka – działalność charytatywna;

Klasa III Technikum Mechatroniczno-Mechanicznego: Krzysztof Suchy – śr. ocen 4,9 i wzorowe zachowanie, Łukasz Gołąb i Przemysław Śniady – za osiągnięcia sportowe;

Klasa III Technikum Handlowo-Hotelarskiego: Daria Stępień – za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, Monika Górecka – śr. ocen 4,81, wzorowe zachowanie, Klaudia Kulak – śr. ocen 4,81 i wzorowe zachowanie, Karina Wróbel – śr. ocen 4,81 i bardzo dobre zachowanie, Małgorzata Wielgusz – śr. ocen 4,67 i bardzo dobre zachowanie;

Klasa III Technikum Budowlanego: Sylwia Puswalska (przewodnicząca Samorządu Szkolnego) – zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, uczniów, Małgorzata Porańska – praca na rzecz szkoły, Patryk Kaleta, Michał Jagieła, Górecki Dawid, Marcin Sularz, Przemysław Gwiazda, Mateusz Cegiełka – za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych;

Klasa II D: Katarzyna Jeżykowska – śr. ocen 4,78, aktywny udział w życiu klasy oraz na rzecz OHP, Kamila Wójciak – śr. ocen 4,61, działalność na rzecz OHP, konkursy szkolne, Jagoda Włodarczyk – śr, ocen 4,61, udział w konkursach szkolnych, zawodowych;

Klasa III R: Wojciech Świeściak – za udział w zawodach sportowych;

Klasa III D: Beata Różańska – za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych;

Klasa I W: Krystian Góral – za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych;

Klasa III W: Maciej Panek – za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych;

Klasa II R: Dawid Namyślak i Maciej Tęsiorowski – za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych;

Klasa II W: Daniel Moska – śr.ocen 4,5, wzorowe zachowanie.

Szczególne podziękowania skierowaliśmy do tegorocznego maturzysty Arkadiusza Wdowika z klasy IV Technikum Mechatronicznego. Arku! wielkie podziękowania za to jak wspaniale promowałeś naszą szkołę. Mogliśmy szczycić się na łamach lokalnej i krajowej prasy, że mamy takiego pasjonata motoryzacji i modelarstwa. Powodzenia na wymarzonym kierunku studiów! Dziękujemy za wszystko!

Komendant Hufca OHP Wieruszów – Mieczysław Borkowski przedstawił uczniów szczególnie wyróżniających się w pracy na rzecz OHP, reprezentujących hufiec:

Wojciech Świeściak – trzykrotny (rok po roku) mistrz wojewódzki OHP w tenisie stołowym,

Kamil Gorący, Sebastian Samulski, Wioleta Wypych i Kinga Piechota za udział w konkursie „Sprawny w zawodzie”,

Marcin Żurek – za udział w zawodach sportowych,

Beata Różańska – za zajęcie czołowego miejsca w konkursie regionalnym „Absolwent Roku”,

Dorota Kędzierska i Marta Ciesielska – za aktywny udział w pracy hufca OHP, Marta także za reprezentowanie hufca na zawodach sportowych,

Jagieła Mateusz – uczeń, który ma 100% obecność na zajęciach praktycznych i dobre wyniki w nauce.

W imieniu kończących naukę w szkole klas III zasadniczej szkoły zawodowej – słowa podziękowań i pożegnań wygłosiła Roksana Liczberska z klasy III S.

Szanowni Absolwenci! Życzymy Wam wszystkiego co najlepsze i niech się realizują Wasze życiowe plany.

Po tym pożegnaniu rozeszliśmy się tradycyjnie do klas szkolnych, by odebrać świadectwa.

Poczet sztandarowy dzisiejszej uroczystości: Natalia Więcek, Paulina Kasendra i Damian Mądrawski – dziękujemy Wam!

Ostatnie zdjęcia na korytarzu szkolnym, który tuż po rozejściu się uczniów i nauczycieli trafił w ręce ekipy remontowej. Tak więc korytarze na parterze i piętrach będą teraz miały czysty, jasny i schludny wygląd.

Miłych, spokojnych i bezpiecznych wakacji!


Skip to content