poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Staszic” dziękuje za całoroczną współpracę…„Staszic” dziękuje za całoroczną współpracę…

W ostatnich tygodniach roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica  trwają  przygotowania uczniów do bezpiecznego i zdrowego spędzenia wakacji. Rozmowy o asertywności, radzeniu sobie w różnych sytuacjach życiowych jakie niosą ze sobą wakacje, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z substancjami odurzającymi.

Dariusz Soborczyk – Kierownik SPZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie spotkał się z uczniami  sześciu  klas pierwszych.
Temat spotkań „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w kontekście ryzyka zażywania substancji psychoaktywnych”. W ujęciu takiej tematyki działania profilaktyczne rozumiane są przede wszystkim, jako rozwijanie różnych umiejętności, które pozwolą każdemu radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i z przeżywanymi w związku z nimi emocjami. Podczas spotkania poruszono kwestie uzależnienia od narkotyków i alkoholu, wyjaśniona została definicja uzależnienia, fazy, objawy oraz ryzyko płynące z uzależnienia a także formy terapii. Zwrócono uwagę, że nikt inny, tylko młodzi ludzie są w stanie wziąć za siebie odpowiedzialność i powiedzieć „nie” dopalaczom, narkotykom i alkoholowi, nawet w sytuacjach trudnych i stresujących.

Anna Smolis z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej spotkała się z grupą uczniów, kontynuując  cykl spotkań p.t.: ”Smokerlyser prawdę Ci powie”. Wczesny kontakt z papierosami skutkować będzie wcześniej czy później problemami zdrowotnymi.

Jednym z elementów spotkania był pomiar (za pomocą urządzenia zwanego smokerlyser) tlenku węgla w wydychanym powietrzu, co pomaga określić stan uzależnienia od nikotyny. Tlenek węgla jest gazem zawartym w dymie tytoniowym. Uważa się go za podstawową przyczynę chorób serca u osób palących. Trzeba nabrać do płuc sporo powietrza i w odpowiednim momencie wdmuchiwać je do aparatu, który wcześniej jest oczywiście odpowiednio przygotowany i skalibrowany. Na urządzeniu znajduje się skala, która pokazuje, czy organizm jest dobrze dotleniony. Wynik w zasięgu koloru zielonego oznacza, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Barwa czerwona informuje natomiast o dużym niedotlenieniu organizmu spowodowanym paleniem papierosów. Jest to informacja istotna zarówno dla osób używających wyrobów tytoniowych, jak i tzw. „biernych palaczy”.

Jakub Rychter – psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, autor i realizator wojewódzkich kampanii profilaktycznych.

W ramach programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, odbyło się szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości zażywania przez społeczeństwo dopalaczy. Wśród uczestników była kadra pedagogiczna ze szkół powiatu wieruszowskiego (w tym także ze „Staszica”), pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i lokalnych środowisk medycznych, pracownicy służb społecznych oraz przedstawiciele policji. Organizatorem szkolenia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie oraz Starostwo Powiatowe. Prelegent wyjątkowo trafnie i profesjonalnie przekazał wiele bardzo ciekawych informacji i ich konkretne zastosowanie w praktyce.

Drodzy uczniowie, nie zapomnijcie, że w okresie  wakacji trwa Akcja Honorowego Krwiodawstwa, taka jak ta, która odbyła się u nas w szkole, w ostatnich dniach.

Składamy serdeczne podziękowania  p. Dariuszowi Soborczykowi, p. Annie Smolis, Paniom ze Stacji Krwiodawstwa oraz starszemu aspirantowi Radosławowi Szkudlarkowi z Komendy Powiatowej Policji – za całoroczną współpracę z naszą szkołą.


Skip to content