poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Startuje projekt „Europejski fachowiec” – trwa rekrutacja…Startuje projekt „Europejski fachowiec” – trwa rekrutacja…

2 stycznia 2017 odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne rozpoczynające realizację projektu „Europejski fachowiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie z młodzieżą prowadził koordynator projektu Marek Prokopowicz, który omówił zasady uczestnictwa i warunki wyjazdu na czterotygodniowe praktyki zagraniczne. W tej edycji projektu zaplanowano realizację praktyk na Malcie lub w Saragossie w Hiszpanii. Projekt skierowany jest łącznie do 45 uczniów i uczennic klas: III technik informatyk, III technik handlowiec, III technik hotelarstwa, III technik mechanik, III technik elektryk, II technik mechatronik, II technik ekonomista, II technik budownictw. Szczegóły dotyczące projektu można odnaleźć w prezentacji ze spotkania.

Do 10 stycznia 2017 trwa rekrutacja uczestników projektu. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie proszone są o dostarczenie wypełnionego Formularza rekrutacyjnego i podpisanego Regulaminu. Dokumenty należy składać do Barbary Howis. W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty muszą także podpisać rodzice (prawni opiekunowie).

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Regulamin (pdf)