poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Spotkanie z gimnazjalistami z GalewicSpotkanie z gimnazjalistami z Galewic

Zespół szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie składa serdeczne podziękowania Gimnazjum w Galewicach  za zaproszenie na  spotkanie z uczniami klasy III. Naszym zadaniem było poinformowanie gimnazjalistów o kierunkach kształcenia w naszej szkole. Są to czteroletnie: Technikum Logistyczne, Informatyczne, Hotelarskie, Mechaniczne, Elektryczne, Mechatroniczne, Budowlane, Handlowe i Ekonomiczne, których ukończenie daje tytuł technika w danym zawodzie oraz trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa,  umożliwiająca zdobycie zawodu z w połączeniu z solidną dawką praktycznej nauki zawodu.

Miłą tradycją galewickich spotkań jest udział w nich absolwentów gimnazjum galewickiego, którzy obecnie uczęszczają do „Staszica”. Naszą szkołę prezentowali:
Angelika Jabłońska i Monika Kościńska z klasy II Technikum Hotelarskiego,
Karolina Okoń, Aleksandra Łuszkiewicz i Klaudia Kołodziejczak z klasy II Technikum Ekonomicznego
oraz Kamil Syguła i Mateusz Trybus z klasy II Technikum Elektrycznego.

Opiekunowie: wicedyrektor Małgorzata Karkoszka oraz Jadwiga Kołodziej – nauczycielka przedmiotów z zakresu hotelarstwa i pedagog szkolny Danuta Urbaś.

Bardzo miło będziemy wspominać to spotkanie. Dziękujemy za miłe przyjęcie uczniom, dyrektorowi szkoły Piotrowi Mazurkowi i pedagogowi szkolnemu Izabeli Zimoch-Piaskowskiej. Wrażenie zrobiła na nas estetyka szkoły, zieleń w pracowni biologicznej (jak nas poinformowali uczniowie, to zasługa nauczycielki biologii Katarzyny Spólnej).

Wraz z przedstawicielami  Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego z Lututowa i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie – stanęliśmy do wspólnego zdjęcia, na pamiątkę tego sympatycznego spotkania.  No i na koniec dziękujemy uczennicom, które  własnoręcznie przygotowały bardzo smaczny poczęstunek.


Skip to content