poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Spotkanie z doradcą zawodowymSpotkanie z doradcą zawodowym

16 listopada 2015 r. w świetlicy Hufca Pracy w Wieruszowie odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery OHP. Doradca zawodowy MCK przeprowadziła spotkanie z uczniami klasy I Technikum Logistycznego, Ekonomicznego i Handlowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Spotkanie w świetlicy OHP miało na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego poruszania się po rynku pracy. Uczestnicy wypełnili test predyspozycji zawodowych. Zostali poinformowani również o możliwości udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wieruszowie.

Młodzież uczestnicząca w zajęciach przeprowadzanych przez doradcę zawodowego MCK ma możliwość zdobycia praktycznych umiejętności poszukiwanych aktualnie na rynku pracy. Uczestnicy pracują nad budowaniem osobistych ścieżek rozwoju zawodowego, uzyskują wsparcie indywidualne i grupowe. Spotkania młodzieży są niezbędne do poprawy ich sytuacji na lokalnym rynku pracy.