poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Spotkanie Przyjaciół” i „Narodowe Czytanie”„Spotkanie Przyjaciół” i „Narodowe Czytanie”

Po raz XV w dniu 6 września 2014 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieruszowie odbyła się Regionalna Impreza Integracyjna pod hasłem „Spotkanie Przyjaciół”.

Organizatorem imprezy byli: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wieruszowie. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była jak co roku Pani Prezes Henryka Sokołowska.

Podczas oficjalnego otwarcia uroczystości odbyło się również „Narodowe Czytanie” zainicjowane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Do akcji przyłączyły się biblioteki ziemi wieruszowskiej: publiczne, szkolne, pedagogiczna. Na przygotowanej scenie fragment Trylogii przeczytał znany polski aktor Lech Dyblik oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie Jolanta Mikulska, Krystyna Krzywańska i Renata Semczyszyn. Na zakończenie wybrany fragment „Trylogii” czytali wszyscy zebrani. W tym roku w ponad 1600 miejscach w kraju czytano Trylogię Henryka Sienkiewicza. Organizatorem „Narodowego Czytania” w Wieruszowie była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie.

Impreza ta miała charakter integracyjny, uczestniczyły w niej osoby niepełnosprawne z różnych województw. Składała się z kilku etapów, a mianowicie przemarszu ulicami miasta, konkurencji sportowych, konkurencji manualnych oraz występów artystycznych.

Przy organizacji imprezy zaangażowało się wielu wolontariuszy. Byli to: młodzi wolontariusze z wieruszowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci, osoby pracujące, emeryci, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych i ich przyjaciele.

Z ZSP im. St. Staszica w wolontariacie uczestniczyły następujące osoby: Damian Chałupka 3 Ttm, Adam Dąbek 2 Ti, Klaudia Kowalińska 3 Tei, Patrycja Bigos 4 Thek, Jowita Pilarz 1 D, Kamil Kwapisz – absolwent, Sylwia Puswalska 3 Tb, Kinga Olejnik – ZSP w Ostrzeszowie, Dorota Kędzierska 3 D, Anna Wielgusz 2 Tekb, Julia Pietrzak 2 Tekb, Joachim Winkowski 2 Ti, Natalia Sułkowska 1 Teem, Natalia Borgul 1 Teem, Paulina Krawczyk 2 Thho, Karolina Kozłowska 1 D, Wojciech Bezen 2 Ti, Jakub Hojeński 3 Tb, Patryk Kaleta 3 Tb, Jakub Musiał 4 Teb. Z OHP – uczniowie z 2 W: Daniel Moska, Michał Szkudlarek, Adrian Siwik, Maciej Kowalczyk, Sebastian Chrzan.

Oprawą fotograficzną zajęła się Małgorzata Porańska 3 Tb.

Zorganizowanie grupy wolontariuszy oraz opiekę nad nimi sprawowała Halina Paluch. Natomiast koordynatorami wolontariuszy ze wszystkich szkół były Panie z Warsztatów Terapii: Monika Góralska-Mak, Anna Misiek i Honorata Pawlak. Nad sprawnym przebiegiem rozgrywek sportowych czuwali między innymi nauczyciele wychowania fizycznego ze Staszica w osobach: Roman Gajewski, Jarosław Urbaniak, Robert Gruszka.

Dziękujemy WOLONTARIUSZOM za zaangażowanie, integrację i poświecenie swojego wolnego czasu.


Skip to content