poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Sebastian Łuszkiewicz stypendystą Premiera RPSebastian Łuszkiewicz stypendystą Premiera RP

Stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą uzyskać uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły, która uprawnia do zdawania matury i uzyskali promocję z wyróżnieniem a ponadto najwyższą średnią ocen w szkole lub są szczególnie uzdolnieni w jednej dziedzinie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica z przyjemnością informuje, że tegorocznym stypendystą Premiera RP został uczeń klasy IV Technikum Budowlanego Sebastian Łuszkiewicz.

Uczeń oprócz wysokich ocen z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących – jest pasjonatem historii i języków obcych.
Sebastian – gratulujemy!

luskzi