poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „HANDLOWIEC 2021 ROKU”ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „HANDLOWIEC 2021 ROKU”

W dniu 26 maja 2021 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie odbył się  konkurs pt. „Handlowiec 2021 roku”, organizowany we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Wieruszowie.

Z pytaniami konkursowymi zmierzyli się uczniowie klasy 1, 2 i 3 szkoły branżowej I stopnia.

Pierwszy etap konkursu – to egzamin pisemny, drugi etap obejmował część  praktyczną z wykonaniem. Uczniowie rywalizowali ze sobą wykonując poszczególne etapy zadania, którego treść  odpowiadała części praktycznej egzaminu zawodowego w kwalifikacji AU.20 PROWADZENIE SPRZEDAŻY. Uczniowie mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zdobytymi w trakcie nauki i zastosować je w praktycznym działaniu. Konkurs odbył się na zasadzie próbnego egzaminu zawodowego, którego celem było przybliżenie uczniom sposobu organizacji i przebiegu egzaminu oraz zwrócenie uwagi na to, jakie elementy podlegają ocenie. Było to nowe doświadczenie dla uczniów, które mamy nadzieję, pozwoli im oswoić się z sytuacją, jaką jest zewnętrzny egzamin zawodowy.

Wśród finalistów znalazły się następujące uczennice z klasy 3d:

Miejsce I – Olszowiak Małgorzata

Miejsce II ex aequo – Kopis Kinga i Bryja Julia

Miejsce III – Piekielna Julia

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na zakończenie roku szkolnego 25 czerwca , na sali gimnastycznej.

Młodzieży dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie. Gratulujemy wyników.

Opiekunami konkursu były nauczycielki przedmiotów zawodowych: Wioletta Żywioł i Andrzelina Petalas oraz z Ochotniczego Hufca Pracy Pani Sylwia Hoja-Wysota i Pani Karolina Pietrzak.


Skip to content