poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021

Witamy po wakacjach wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły!!
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.
Rzeczywistość stawia przed nami duże wyzwanie w związku z nadal trwającą sytuacją epidemiczną  COVID -19. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się więc  z zachowaniem procedury bezpieczeństwa ( odstępy w czasie i przestrzeni szkolnej).
Główna uroczystość dla klas pierwszych odbyła się na sali gimnastycznej.
W dniu dzisiejszym oficjalne poznaliśmy nowy skład zespołu zarządzającego szkołą.
Zanim to nastąpiło, starosta wieruszowski Andrzej Szymanek podziękował za dziesięcioletnią pracę dydaktyczną i wychowawczą, koordynację pracy szkoły – dyrektor mgr  Małgorzacie Nikodem oraz wicedyrektorom:  mgr Alinie Kijak i  mgr Małgorzacie Karkoszce. Do podziękowań dołączyli uczniowie szkoły.
Starosta Andrzej Szymanek przedstawił nowy skład dyrekcji szkoły.
Od dnia 1 września  tego roku dyrektorem szkoły będzie   mgr Agnieszka Mazurowska,
– wicedyrektorem ds. dydaktycznych mgr Wiesława Ochota,
– wicedyrektorem ds. wychowawczych i szkolenia praktycznego mgr Maciej Heidt.
Dyrektor  Agnieszka Mazurowska serdecznie podziękowała dotychczasowej Dyrekcji Szkoły za pracę, trud włożony w kierowanie dużym zespołem uczniów i nauczycieli.
W związku z odejściem na emeryturę głos zabrała mgr Małgorzata Karkoszka. Podkreśliła, że praca z młodzieżą i z kadrą  „Staszica” dostarczyła Jej wiele satysfakcji, była spełnieniem się jako nauczycielki i wychowawczyni pokoleń młodzieży.
Życzymy Pani zdrowia, spokoju i przyjemności z zasłużonego odpoczynku !
Szczególna część uroczystości rozpoczęła się wraz z oficjalnym wprowadzeniem pocztu sztandarowego.
Wicedyrektor szkoły mgr  Maciej Heidt  powitał zgromadzonych pierwszoklasistów. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy, następnie uczniowie złożyli rotę ślubowania uczniowskiego.
Pragniemy,  aby słowa roty zapadły Wam w pamięci i abyście tworzyli w szkole atmosferę wzajemnej akceptacji, przyjaźni, poszanowania siebie nawzajem, kultury bycia i szacunku w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły.   
Słowa powitania skierowała do nowych uczniów Dyrektor Agnieszka Mazurowska.
Zarówno w Jej wypowiedzi, jak i w wypowiedzi starosty wieruszowskiego wybrzmiała troska o przestrzeganie procedur związanych z epidemią COVID-19.
Procedury głośno odczytał wicedyrektor Maciej Heidt.
Każdy będzie się mógł z nimi zapoznać, gdyż będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.
Prosimy o zapoznanie się także z informacjami w poniższym linku:
https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020
Znajdziecie tu informacje na wiele nurtujących pytań.
Przed Nami czas próby, odpowiedzialności za zdrowie swoje i otaczających nas osób.
Postarajmy się wspólnie o to, by bezpośrednie relacje ludzkie były nadal zachowane( bo przecież tęskniliśmy za sobą i szkołą). Czas izolacji, nauki zdalnej był trudny. Z każdej sytuacji, także i z tej  postarajmy się wyciągnąć wnioski i potraktujmy ją jako sprawdzenie siebie i swoich możliwości.

Rozpoczynamy wspólną naukę i pracę.  Powodzenia! Niech chwil spokojnych i sympatycznych będzie jak najwięcej!
Nowej kadrze kierowniczej życzymy powodzenia i satysfakcji z realizacji podjętego wyzwania!


Skip to content