poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015

Pierwszego września, o godzinie 9.00 stu siedemdziesięciu uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, uroczyście rozpoczęło rok szkolny. Powitała Ich dyrektor szkoły Małgorzata Nikodem oraz starosta wieruszowski Andrzej Szymanek. Radę Rodziców reprezentowała p. Dorota Dembecka.

Wicedyrektor ds. wychowawczych Małgorzata Karkoszka prowadziła część oficjalną uroczystości związaną z wypowiedzeniem roty ślubowania uczniowskiego, w obecności sztandaru szkoły. W imieniu uczniów ślubowanie składali: Kinga Siwik klasa I Technikum Hotelarskiego, Krystian Góral i Hubert Rabiega z klasy I Technikum Informatycznego.

Dyrektor szkoły wraz z Samorządem Szkolnym złożyła serdeczne podziękowania na ręce dotychczasowej opiekunki Samorządu mgr Haliny Paluch. Funkcję tę z dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego przejęła mgr inż. Jadwiga Kołodziej.

Uczniowie następnie udali się wraz z nowymi wychowawcami do sal lekcyjnych. Wychowawcami klas pierwszych są:

Technikum Ekonomiczno-Elektryczno-Mechaniczne: Monika Hejman,

Technikum Informatyczne: Arleta Jach,

Technikum Handlowo-Hotelarskie: Miralda Wypych-Kozłowska,

Technikum Mechatroniczno-Budowlane: Danuta Przybylska,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

klasa I D: Barbara Howis,

klasa I R: Katarzyna Podolak,

klasa I W: Miralda Wypych-Kozłowska,

klasa I S: Iwona Kuliga-Kmiecik.

W czasie wakacji odnowiono korytarz na I piętrze, co znacznie poprawiło estetykę szkoły.

Przedstawiciele społeczności szkolnej wzięli także udział w uroczystościach związanych z oddaniem hołdu ofiarom II wojny światowej – pod obeliskiem na polach krajeńskich.


Skip to content