poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 roku uczniowie klas I Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, zostali uroczyście powitani przez dyrektor szkoły Małgorzatę Nikodem, starostę powiatu wieruszowskiego Andrzeja Szymanka, wicedyrektor Małgorzatę Karkoszkę,  przewodniczącą Rady Rodziców Monikę Józefowską i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Sandrę Augustyniak i Huberta Owczarskiego. Obecny był także Adam Musiała – reprezentujący Cech Rzemiosł Różnych oraz Mieczysław Borkowski z wieruszowskiego Hufca OHP.

Szanowni Pierwszoklasiści! Przed Wami czas poznawania nowego środowiska szkolnego. Życzymy Wam, aby  nowe zespoły klasowe były dla każdego z Was wsparciem, możliwością przyjemnego i owocnego spędzenia w murach naszej szkoły kolejnych lat nauki. Zawsze też możecie skorzystać z pomocy starszych koleżanek i kolegów, nauczycieli, pedagoga szkolnego. Bądźcie dla siebie  mili i wzajemnie pomagajcie sobie.
Prawie dwustu uczniów klas pierwszych rozpoczęło naukę w Technikach: Ekonomicznym, Hotelarskim, Logistycznym, Mechatronicznym, Budowlanym, Informatycznym oraz Szkole Branżowej I stopnia.
Wyrazy podziękowania dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły, którzy wzięli udział w uroczystych obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej – pod obeliskiem na polach krajańskich.
Uczniowie zaznaczyli podniosły charakter uroczystości przedstawieniem części artystycznej oraz obecnością pocztu sztandarowego szkoły.

Relację z tego wydarzenia patriotycznego można obejrzeć na lokalnych portalach prasowych:

http://www.tugazeta.pl/1,powiatowa-uroczystosc-patriotyczna,32661.html

http://www.powiatowy.pl/2018/09/pola-krajanskie-miejscem-obchodow-rocznicowych/


Skip to content