poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Rok 2014/2015 – rokiem szkolnictwa zawodowegoRok 2014/2015 – rokiem szkolnictwa zawodowego

W Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu odbyła się konferencja pn. „Szkolnictwo zawodowe – przyszłość rozwoju regionu”. Głównymi prelegentami spotkania byli: Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ewa Konikowska-Kruk – Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego w MEN. Swoje dokonania na niwie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego prezentowali nauczyciele wieluńskich szkół zawodowych. Wszyscy zabierający głos dobitnie podkreślali wagę jaką przywiązuje się obecnie do rozwoju szkół kształcących w zawodzie, a co za tym idzie – także udział w  finansowaniu z projektów unijnych. Patronat merytoryczny konferencji: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce dyrektor szkoły Elżbiety Urbańskiej-Golec  za bardzo ciekawe i twórcze zaprezentowanie tematyki, za wspaniałe przyjęcie, gościnność.


Skip to content