poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Rekolekcje WielkopostneRekolekcje Wielkopostne

Nie odrzucajcie Go…

„Chrystus zmartwychwstał.
Nie odrzucajcie Go wy, którzy budujecie ludzki świat. Nie odrzucajcie Go wy, którzy w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy. Którzy budujecie świat kultury i cywilizacji; świat ekonomii i polityki; świat nauki i informacji. Którzy budujecie świat pokoju… lub wojny? Którzy budujecie świat ładu… lub terroru? Nie odrzucajcie Chrystusa: On jest kamieniem węgielnym!” –  Jan Paweł II

Czas Wielkiego Postu jest dla człowieka wierzącego powodem do zatrzymania się w tym pędzie jaki niesie ze sobą życie. Pędzie, w którym zapominamy, co jest naprawdę w tym naszym życiu najważniejsze.
W dniach 21-23 marca 2018 społeczność uczniowska wraz z kadrą pedagogiczną z naszej szkoły  przeżywała swoje rekolekcje. Czas tych zamyśleń wniósł w nasze życie nowe spojrzenie na drugiego człowieka, miłość, rodzinę. Słuchając nauk potrafiliśmy odnaleźć w nich siebie, swoje życie i myśli. Dzięki tym słowom zrozumieliśmy jak ważne jest to, by żyć zgodnie z sobą i z Bogiem, by nie poddawać się w trudnych chwilach i zawierzyć wszystko Bogu.
Ksiądz Dariusz Brylak, który je prowadził mówił wyraziście o życiu, o rodzinie, o trudnościach, o ich pokonywaniu, by osiągnąć znamienny cel, by miłość mogła się spełnić. Miłość do Boga. Poniżej krótka foto-relacja z naszych spotkań.

Skip to content