poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Prowadźcie zdrowy styl życia – z myślą o waszych przyszłych dzieciachProwadźcie zdrowy styl życia – z myślą o waszych przyszłych dzieciach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie składa serdeczne podziękowania na ręce położnej środowiskowej p. Małgorzaty Kowalińskiej, za fachową, przystępną i jasną informację na temat zagrożeń ciąży i rozwoju dziecka w związku z używaniem środków odurzających, alkoholu, palenia papierosów – przez kobiety ciężarne. Dziękujemy za Pani życzliwość i ciepło – w rozmowie o sprawach związanych z pierwszym kontaktem młodej kobiety  z Poradnią K ( w Wieruszowie znajduje się ona w Powiatowym Centrum Medycznym (szpital), z  ginekologiem, z wsparciem medycznym jakie należy  się ciężarnej. Za podkreślenie roli i wagi mężczyzny jako partnera i opiekuna kobiety w ciąży. Za wyjaśnienie negatywnych skutków używek dla organizmu mężczyzny- jeśli chodzi o płodność.
Trwa bowiem edycja szkolnego programu edukacyjnego „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”. Program jest realizowany w oparciu o ogólnopolską kampanię społeczną w ramach profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, której głównym inicjatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową programu są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy. W czasie realizacji programu zwrócono uwagę na to, iż rodzicielstwo to podejmowanie decyzji w sprawach prokreacji przez obojga rodziców w sposób świadomy i odpowiedzialny. Planowanie rodziny powinno uwzględniać strukturę i liczebność jej członków uwarunkowanych względami zdrowotnymi, społecznymi i kulturowymi. Rodzicielstwo świadome i odpowiedzialne oznacza, że do podstawowego zadania małżeństwa/partnerstwa, jakim jest wydanie na świat potomstwa, angażuje się odpowiedzialność obojga partnerów za życie, zdrowie i los ich dzieci w przyszłości. Poruszana problematyka jest odpowiedzią na aktualne problemy i potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Według badań GIS z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol, a dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu. O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa.

Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%), a niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne. W konsekwencji w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi.

Objawy FAS wynikające z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego to: zaburzenia małej i dużej motoryki, problemy z utrzymaniem równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zaburzenia sensoryczne w odbieraniu bodźców, w tym głodu, pragnienia, bólu. Trudności z poczuciem własnego ciała w przestrzeni, zrozumieniem kierunków, nieprawidłowe odczucia wzrokowe, dotykowe, słuchowe, smakowe, węchowe. Zaburzenia uwagi, słaba kontrola impulsów, problemy z pamięcią operacyjną, słabe zdolności adaptacyjne. Trudności z uczeniem się, gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji, tworzeniem skojarzeń, przypominaniem informacji, zapominanie. Zaburzenia funkcji pamięci bezpośredniej, integracji zdobytych wiadomości, nieprawidłowa percepcja wzrokowa. Trudności w zrozumieniu pojęć abstrakcyjnych – matematycznych, czasu, pieniądza, odległości. Kłopoty z planowaniem, organizacją, rozwiązywaniem problemów, przewidywaniem, uczeniem się na błędach, oceną sytuacji. Trudności komunikacyjne, opóźniony rozwój mowy, problemy z używaniem języka w bardziej skomplikowanych kontekstach, dosłowne rozumienie pojęć, brak zrozumienia żartów, niezrozumienie intonacji językowej i emocjonalnej (smutek, radość, złość, twierdzenie, pytanie, rozkaz).
Pamiętajmy, wzajemna miłość i zaufanie między dwojgiem młodych ludzi – to podstawa stworzenia dobrej, kochającej się rodziny. To podstawa dla rozwoju zdrowego dziecka.

Spotkanie przygotowały: nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Wiesława Ochota oraz  Danuta Urbaś – pedagog szkolny.


Skip to content