poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Próbna matura pisemna z języka angielskiegoPróbna matura pisemna z języka angielskiego

Dnia 15 lutego 2016 roku uczniowie klas maturalnych naszej szkoły przystąpili do próbnej matury pisemnej z języka angielskiego. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.00. Przez 120 minut uczniowie rozwiązywali arkusz z zadaniami maturalnymi sprawdzając swoje umiejętności z zakresu rozumienia tekstu słuchanego, pisanego, znajomości struktur leksykalno-gramatycznych oraz formułowania wypowiedzi pisemnych. Egzamin próbny został zorganizowany i przeprowadzony przez nauczycieli języka angielskiego.


Skip to content