poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Problem uzależnień wśród młodzieżyProblem uzależnień wśród młodzieży

25 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie uczniów klasy Id z przedstawicielem policji, Panem Radosławem Szkudlarkiem z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Tematem prelekcji było przedstawienie zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, spożywania alkoholu, mechanizmów powstawania uzależnienia i konsekwencjach prawnych. Najbardziej rozpowszechnione uzależnienia szerzące się wśród młodzieży to alkoholizm, nikotynizm, narkomania. Skala tych zjawisk jest niepokojąca, dlatego celowym jest przypominanie o tym przy każdej nadarzającej się okazji.

Okres dojrzewania to często czas konfliktów z rodzicami, nauczycielami, czas podważania autorytetów. Wówczas stają się bardzo ważne kontakty z rówieśnikami. Właśnie wtedy młodzi ludzie podejmują decyzje o spróbowaniu alkoholu, papierosów, narkotyków. Nastolatek próbuje alkoholu i wydaje mu się, że ułatwia on nawiązywanie kontaktów i radzenie sobie z różnymi emocjami. Tak zaczyna się proces wchodzenia w uzależnienie. Alkohol też niejednokrotnie otwiera drogę narkotykom. Aby zapobiegać oraz minimalizować liczbę osób sięgających po używki należy zwiększać świadomość młodzieży na temat konsekwencji stosowania takich substancji, a także propagować zdrowy styl życia.

Podczas spotkania omówiono również zasady bezpiecznego korzystania z internetu, w celu zwiększenia świadomości młodzieży na temat zagrożeń – w tym cyberprzemocy i cyberuzależnienia.