poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Prawa i obowiązki młodocianych pracowników i ich pracodawcówPrawa i obowiązki młodocianych pracowników i ich pracodawców

„Cech to organizacja samorządu rzemieślniczego o charakterze społeczno-zawodowym, częściowo również gospodarczym, zrzeszająca rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów, mająca na celu: podnoszenie kwalifikacji zawodowych, utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, oświatowej i gospodarczej, reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji oraz sądów.”

Budynek Cechu Rzemiosł Różnych istnieje w Wieruszowie przy ulicy Warszawskiej pod numerem 42.

Dla wielu z nas jest to rzecz oczywista. Jednakże nowi uczniowie (młodociani pracownicy) Zasadniczej Szkoły Zawodowej – dopiero poznają to miejsce i pracujące tam osoby.

Rozpoczął się cykl spotkań Starszego Cechu  Adama Musiały z uczniami (młodocianymi pracownikami) i kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica.

Starszy Cechu Adam Musiała, wicedyrektor ds. praktyk zawodowych Małgorzata Karkoszka oraz  Marzena Nowak – kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Wieruszowie dokładnie omówili prawa i obowiązki zarówno młodocianego pracownika jak i jego pracodawcy. Jako, że za rok uczniów obecnych na spotkaniu czeka egzamin czeladniczy – głównie temu poświęcono wspólną rozmowę.

Cieszymy się, że zmienia się oblicze wieruszowskiego Cechu. Staje się ważnym partnerem szkoły. Możemy liczyć na dyspozycyjność i pomoc we wspomaganiu młodych uczniów na początku Ich drogi zawodowej. Nie zabrakło wątku historycznego. Starszy Cechowy zapoznał nas z pięknie prowadzoną kroniką.

Przed nami następne spotkania z poszczególnymi klasami.

W dniu 22 września 2016 roku na spotkaniu obecni byli uczniowie klasy II S oraz  wychowawca Sławomir Stojecki, pedagog szkolny Danuta Urbaś.

Informujemy uczniów, rodziców, pracodawców, że zarówno Cech jak i szkoła udzielają  pomocy w kwestii codziennych spraw, ewentualnych problemów oraz prawnych aspektów nauki zawodu.
Zarówno uczeń jak i  pracodawca dokładnie powinni znać i stosować  aspekty prawne  umowy o naukę zawodu ze  szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp. Dbajmy o życzliwą atmosferę w miejscu pracy.


Skip to content