poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Praktyki zawodowe we Włoszech – zaczynamy!Praktyki zawodowe we Włoszech – zaczynamy!

W środę 18 listopada dziewięć uczennic III klasy Technikum Handlowego oraz sześć  uczennic  III klasy Technikum Hotelarstwa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Wieruszowie drogą lotniczą udało się do Bolonii we Włoszech. Pod opieką nauczycielki przedmiotów hotelarskich Jadwigi Kołodziej odbywać tam będą praktyki zawodowe w terminie  od 19 listopada 2015 (czwartek) do 11 grudnia 2015 roku (piątek), w ramach projektu Erasmus+. 

Uczennice  wzięły  udział w szkoleniach przygotowawczych przed wyjazdem, szkoła zorganizowała: szkolenie z języka angielskiego, szkolenie z języka włoskiego, szkolenie kulturowe, zajęcia „Przygotowanie z zakresu opracowania dokumentów: Europass CV, Europass Paszport Językowy”, indywidualne spotkania pedagogiczno-zawodowe z pracownikiem merytorycznym projektu.
Każdemu uczestnikowi wyjazdu w ramach środków projektu zapewnione będą m.in. koszty szkoleń, transportu, ubezpieczeń, zakwaterowania, wyżywienia, program kulturowy (wycieczki). Podsumowaniem realizacji projektu będzie konferencja, na której zaprezentowane zostaną osiągnięte rezultaty.

Życzymy całej ekipie miłego i owocnego przebiegu praktyki.

Wracajcie z bagażem wiedzy i wrażeń!  Powodzenia! Arrivederci!