poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Praktyki zagraniczne w roku 2017Praktyki zagraniczne w roku 2017

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się proces podpisania umowy finansowej na realizację projektu pt. „Europejski fachowiec”. Wartość projektu 477.767,21 PLN. Koordynator projektu – Marek Prokopowicz.

W projekcie planowany jest udział 45 uczniów. Jednym z głównych działań projektowych jest wyjazd na czterotygodniowe praktyki zagraniczne. 30 uczniów obecnych klas III technikum wyjedzie na praktyki w terminie od 8 maja do 2 czerwca 2017 roku. W tej turze najprawdopodobniej wyjadą uczniowie technikum elektrycznego, mechanicznego, informatycznego, handlowego i hotelarskiego. Natomiast od 2 do 27 października 2017 na takie praktyki wyjedzie 15 uczniów obecnych klas II z technikum ekonomicznego, budowlanego i mechatronicznego.

Projekt realizowany będzie na podobnych zasadach jak ubiegłoroczny projekt „Praktyki europejskie dla ZSP Wieruszów” (erasmusplus.zsp.wieruszow.pl ). Na początku stycznia 2017 odbędzie się spotkanie informacyjno – promocyjne dla uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie. Szczegółowe informacje kiedy i gdzie to spotkanie się odbędzie przekażemy niebawem. Już wkrótce ruszy także strona projektu (ef.zsp.wieruszow.pl). Niecierpliwym i spragnionym wiedzy o projekcie, dokładniejszych informacji udzielić może Barbara Howis – asystent koordynatora.

„Europejski fachowiec” to projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w trybie pozakonkursowym przez FRSE.

bannerefs