poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Pożegnanie maturzystów w StaszicuPożegnanie maturzystów w Staszicu

Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.”

Eleanor Roosevelt

Dnia 26 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyło się pożegnanie maturzystów. Mury szkoły opuściło 129 absolwentów. W uroczystości udział wzięli uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz zaproszeni goście, wśród których byli:  Starosta Powiatu Wieruszowskiego p. Stefan Pietras, Kierownik Katedry Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. inż. Tomasz Rogoziński, Przedstawiciel Zakładu Projektowania Mebli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr inż. Krzysztof Wiaderek, Dyrektor firmy Benix/Livello – p. Krzysztof Zimny, Dyrektor firmy Benix/Livello – p. Dariusz Ociepa, Przedstawiciel firmy Propart – p. Aleksandra Udała, Przewodniczący Rady Rodziców – p. Adam Śpigiel.

Podczas akademii nagrody z rąk Starosty Powiatu Wieruszowskiego p. Stefana Pietrasa odebrali:

Kacper Kaleta –  średnia 5,70 ; wzorowe zachowanie

Bartłomiej Rosiński – średnia 5,66 ; wzorowe zachowanie

Paweł Ciupek – średnia 5,62 ; wzorowe zachowanie

Wśród docenionych nie mogło zabraknąć uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem.  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie p.  Agnieszka Mazurowska pogratulowała  abiturientom osiągnieć. Następnie wychowankom książki wręczyli: p. Julita Bossa-Piluch, p. Katarzyna Joniak,  p. Jadwiga Kołodziej, Iwona Kuliga-Kmiecik i p. Jacek Bielecki. Nagrodzeni zostali:

Kacper Kaleta –  średnia 5,70 ; wzorowe zachowanie

Bartłomiej Rosińskiśrednia 5,66 ; wzorowe zachowanie

Paweł Ciupek – średnia 5,62 ; wzorowe zachowanie

Olaf Ceglarek –  średnia 5,38 ; wzorowe zachowanie

Patrycja Kołodziej –  średnia 5,15 ; wzorowe zachowanie

Zuzanna Kowalczyk –  średnia 5,11 ; wzorowe zachowanie

Artur Łuźniak –  średnia 5,07 ; wzorowe zachowanie

Kacper Rabiega –  średnia 5,07 ; wzorowe zachowanie

Martyna Kania –  średnia 5,04 ; wzorowe zachowanie

Maciej Sowa –  średnia 5,00 ; wzorowe zachowanie

Piotr Tomczyk –  średnia 5,00 ; wzorowe zachowanie

Daria Góral –  średnia 4,84 ; wzorowe zachowanie

Klaudia Zygmunt –  średnia 4,79 ; wzorowe zachowanie

Norbert Drapiewski –  średnia 4,79 ; bardzo dobre zachowanie

Nagrody otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią w zakresie 4,50-4,74. Doceniono również osoby, które podczas swego pobytu w murach „Staszica”  aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły. Wyróżnieni zostali:

Betina Kozłowska  – średnia 4,74
Piotr Mrożek – średnia 4,69
Aleksandra Owczarek –  średnia 4,63
Kinga Plaszczyk –  średnia 4,63
Hubert Szczepański –  średnia 4,59
Natalia Galińska –  średnia 4,58
Aleksandra Tomaszek –  średnia 4,56
Martyna Janus –  średnia 4,52
Wojciech Skrzyp –  średnia 4,52
Patrycja Augustyniak
Aleksandra Brylak
Jakub Krawczyk
Mateusz Krzyżanowski
Eryk Rybski
Krystian Skwarek
Paweł Śpigiel
Hubert Śpik

Szczególne podziękowania od opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Eweliny Heidt otrzymał Paweł Ciupek, który wielokrotnie pełnił funkcję lektora podczas szkolnych uroczystości

Życzenia powodzenia w dalszym życiu i pomyślności na egzaminie dojrzałości abiturientom złożyli: Starosta p. Stefan Pietras, Kierownik Katedry Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. inż. Tomasz Rogoziński, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Adam Śpigiel,  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie p. Agnieszka Mazurowska oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz klas czwartych.

W imieniu maturzystów głos zabrał Paweł Ciupek, który przywołała wspomnienia z czasów szkolnych oraz podziękował dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu za trud włożony w edukację.  Wyrazem wdzięczności były również kwiaty wręczone przez absolwentów.

Zwieńczeniem uroczystości był montaż słowno-muzyczny. Występom czwartoklasistów i ich młodszych kolegów przyświecało motto:  „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.”   Uczniowie zaprezentowali wiersze, cytaty i aforyzmy, które miały stać się  dla abiturientów życiowymi drogowskazami. Na scenie rozbrzmiały fragmenty utworów m.in.: E. Brylla, K. I. Gałczyńskiego, W. Szymborskiej, A. Zagajewskiego i  Z. Herberta oraz piosenki z repertuaru: Zbigniewa Wodeckiego, Sanah i Grzegorza Turnaua oraz Sound’N’Grace.

Osoby zaangażowane w przygotowanie uroczystości

  • Część oficjalna

Konferansjerzy: Kornelia Bladowska (1Teh), Hubert Wilk (2Ti1)

Sztandar szkoły: Malwina Konat (3Tl), Magdalena Kusiak (3Tl), Michał Tomczyk (3Ti)

Nadzór nad częścią oficjalną opiekun SU – p. Ewelina Heidt

  • Część artystyczna

Konferansjerzy: Kamila Światła (4Teh), Zofia Żurek (4Teh)
Recytatorzy: Agnieszka Baberowska (4Teh), Emilia Błażejewska (4Teh), Jakub Bylicki (4Ti2),  Kinga Foluszczyk (3Te), Natalia Kłobut (3Te), Magdalena Romanowska (4Ti2), Wiktoria Tecław (2Te2)

Wokaliści: Kinga Kazuś (1Teh), Julita Okoń (2Te2), Magdalena Romanowska (4Ti2),  Jakub Tomczyk (3D)

Przygotowanie uczniów do występów wokalnych: p. Magdalena Burzała

Autor scenariusza: p. Joanna Suwara

  • Dekoracje

Projekt  – p. Krzysztof Gałęza.

Wykonanie i montaż: Julia Haręża (2Tb), Nikol Strzelczyk (2Tb),  Aleksandra Walorczyk (1Tb), p. Krzysztof Gałęza, p. Ewa Kowalińska,

  • Kwestie organizacyjne

Przygotowanie nagłośnienia: p. Krzysztof  Gałęza

Obsługa nagłośnienia:  Mikołaj Okoń (3Ttb)

Przygotowanie sali: p. Dorota Pierudzka, p. Sławomir Stojecki

Oprawa fotograficzna uroczystości: Marcelina Wróbel (4Tl)

Montaż filmu: p. Rafał Kowalczyk


Skip to content