poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Pożar w bibliotece! – próbna ewakuacjaPożar w bibliotece! – próbna ewakuacja

Symulacja pożaru w bibliotece szkolnej – to ćwiczenie ewakuacyjne przeprowadzone w naszej szkole.
Szybka ewakuacja wszystkich osób z budynku, przejście na wyznaczone miejsce zbiórki.

Najlepiej nadaje się do tego celu boisko szkolne sąsiadującej z nami szkoły podstawowej.
Teren ten zaleca się podzielić na sektory, w których gromadzić się będą uczniowie poszczególnych klas. Na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzają obowiązkowo listę obecności  uczniów swojej klasy.

W razie stwierdzenia nieobecności ucznia, należy ten fakt zgłosić natychmiast strażakom.
Po sprawdzeniu listy uczniów  nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić ich stan zdrowia, zwracając szczególną uwagę na takie objawy jak zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, chwilowe omdlenia, złamania, zranienia, potłuczenia, itp.
Co pewien okres czasu mogą, a nawet powinny być planowane i prowadzone ćwiczenia ewakuacji z udziałem takich służb jak OSP/PSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe/Gazowe itp. Nadaje to odpowiednią rangę i podnosi znaczenie ćwiczenia. Obserwacja przez uczniów prowadzonej akcji ratowniczej z użyciem sił i środków służb ratowniczych umacnia do nich zaufanie i szacunek, wychowuje, kształtuje wyobraźnię.  Pracownicy naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym  akt ewakuacji szkoły oraz rolę służb ratowniczych. Mogą z  perspektywy ocenić przygotowanie szkoły do działania na wypadek podobnego zdarzenia. Pozwoli to na wprowadzenie stosownych poprawek i podjęcie usprawnień w budzących wątpliwości procedurach na wypadek zagrożeń.