poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Let’s talk about your profession”Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Let’s talk about your profession”

W dniu 27 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyła się druga edycja Powiatowego Konkursu  Języka Angielskiego „Let’s talk about your profession”. Konkurs adresowany był dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych oraz pierwszych klas techników, uczących się  języka angielskiego w szkołach na terenie powiatu wieruszowskiego.

Celem konkursu było promowanie nauki języka obcego zawodowego a także przybliżenie słownictwa i wyrażeń komunikacyjnych związanych z życiem codziennym oraz z daną specjalnością zawodową. Testy sprawdzały znajomość angielskiego słownictwa zawodowego dla specjalności: technik ekonomista, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik logistyk,  technik budownictwa oraz technik mechanik. Konkurs tego typu jest świetną okazją do promowania wśród uczniów języka angielskiego specjalistycznego, który jest podstawą w wyborze przyszłego zawodu nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Do konkursu przystąpiło 22 uczniów III klas gimnazjów i I klas techników.

Laureaci konkursu:

I miejsce zdobyła Daria Mieszała z Publicznego Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie

II miejsce Ewelina Dąbrowska z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

III miejsce Tomasz Olszowiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

IV miejsce ex aequo uzyskali:

  • Weronika Mazurowska z Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
  • Hubert Polak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
  • Barbara Żywioł z Gimnazjum nr 1 im .Jana Pawła II w Wieruszowie

WYRÓŻNIENIA

  • Barbara Biesiadecka z Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
  • Mikołaj Michalski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, które wręczone zostały przez Dyrektor ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie Panią Małgorzatę Nikodem oraz Wicestarostę Powiatu Wieruszowskiego Pana Mirosława Urbasia. Nagrody dla zwycięzców ufundowało Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Pasjonatom specjalistycznego języka angielskiego gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim umożliwiających realizację zadań zawodowych na profesjonalnym poziomie.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za udział w przedsięwzięciu.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki języka angielskiego: Julita Bossa-Piluch, Agata Damasiewicz, Katarzyna Joniak.


Skip to content