poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Powiatowa uroczystość z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 MajaPowiatowa uroczystość z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja

28 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkól Podstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja.

W obchodach udział wzięli:

Starosta Wieruszowski Stefan Pietras i Wicestarosta Marek Kanicki

Radni Powiatu na czele z przewodniczącym Panem Andrzejem Żórawiem oraz pracownicy starostwa

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej i Policji  oraz kierownicy wszystkich jednostek Powiatu Wieruszowskiego

Burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad gmin Powiatu Wieruszowskiego

Dyrektorzy Szkół Powiatu Wieruszowskiego i  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego, po czym głos zabrał Starosta Wieruszowski, który przybliżył realia historyczne związane z uchwaleniem pierwszej w Europie konstytucji oraz zaznaczył , że w dzisiejszych czasach pojęcia, takie jak wolność, suwerenność i bezpieczeństwo kraju są szczególnie ważne. Pan Starosta nawiązał do wydarzeń z 1791 roku podkreślając, że Święto Konstytucji 3 Maja jest dniem dumy narodowej i historycznej refleksji. Przemówienie zaczął od słów „ W bogatą w różne wydarzenia historię naszej ojczyzny są wpisane szczególne wydarzenia, których przesłanie jest zawsze aktualne, do których przywiązujemy wagę szczególną, świętujemy rocznice tych wydarzeń. Wydarzeniem tym jest uchwalenie w 1971r. Konstytucji 3 Maja.” Starosta Wieruszowski odniósł się również do sytuacji w Ukrainie.

Następnie głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie Pani dyrektor Agnieszka Mazurowska.

Aby uczcić pamięć tego wydarzenia, uczniowie ZSP zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, który podkreślił historyczne znaczenie Konstytucji z 1791 r. Celem programu artystycznego było kształtowanie postawy szacunku wobec ojczyzny oraz umacnianie poczucia przynależności narodowej. Część artystyczna została zatytułowana : Wolność, Naród, Ojczyzna.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrała Dyrektor Szkoły Agnieszka Mazurowska, która podziękowała młodzieży oraz nauczycielom przygotowującym uroczystość: pani Monice Hejman, Danucie Przybylskiej, Ewelinie Heidt, Małgorzacie Jóźwin  oraz panu Dominikowi Nowakowi i Krzysztofowi Gałęzie. Uroczystość stała się okazją do pokazania talentów muzycznych i artystycznych młodzieży:

 1. Paweł Ciupek
 2. Ciszewski Patryk
 3. Mrożek Piotr
 4. Semba Oliwier
 5. Szypulski Mateusz
 6. Ceglarek Olaf
 7. Jakub Bylicki
 8. Polak Rafał
 9. Michał Konat
 10. Gasztych Szymon
 11. Patryk Błach
 12. Oliwia Rybak
 13. Wiktoria Tecław
 14. Kacper Rabiega
 15. Jakub Tomczyk
 16. Marta Dulska
 17. Magdalena Romanowska
 18. Florian Taras

Obsługą sprzętu nagłaśniającego zajmowali się:

 1. Golas Konrad
 2. Kasprzak Artur
 3. Zelny Jakub
 4. Wejner Michał

Skip to content