poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Podziękowania za wsparcie terapii MichałaPodziękowania za wsparcie terapii Michała

„Mam autyzm.
Mnie się nie leczy.
Mnie się uczy, jak żyć w świecie.
Terapie są moją nauką.
A Twoja miłość, tolerancja i akceptacja to najlepsza terapia jaką możesz mi ofiarować.”

W dniach 13 – 14.02. 2020, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie  odbyła się zbiórka pieniędzy na wsparcie terapii Michała.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy  wsparli swoimi datkami akcję charytatywną.
Zebrano 1348 złotych i 6 groszy.
Pieniądze przeliczono komisyjnie i wpłacono na subkonto Michała.

Akcję przeprowadzili uczniowie klasy I Technikum Logistycznego:
Agnieszka Juszczak, Weronika Lemiesz, Martyna Małek, Aleksandra Puchalska,  Szymon Zawada, Mateusz Szewczyk, Adrian Wizner.
Można także wesprzeć terapię Michała wpłacając 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu PIT wpisać:
Nr KRS 0000 135921
Numer konta: 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555 z dopiskiem: Michał Puchalski 6259

Pięcioletni Michał Puchalski oswaja swój autyzm. Wymaga specjalistycznej terapii i nauki. Uczęszcza na zajęcia hipoterapii, integracji sensorycznej, terapię czaszkowo- krzyżową, psychologiczną oraz wiele innych zajęć.

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu.
Niestety autyzm nie jest wyleczalny, ale chorzy oraz rodzina mogą nauczyć się żyć z tą chorobą tak, by życie osoby i z osobą z autyzmem było łatwiejsze.
Autyzm wpływa na całe życie. Dlatego tak ważna jest akceptacja i zrozumienie.
Bo razem możemy stworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem!


Skip to content