poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Podziękowania dla położnej Anny Nowickiej, za pomoc w realizacji programu „ARS- czyli jak dbać o miłość”Podziękowania dla położnej Anny Nowickiej, za pomoc w realizacji programu „ARS- czyli jak dbać o miłość”

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie trwa realizacja programu profilaktycznego „Ars- czyli jak dbać o miłość”.
Skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat. Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.
Ważnym elementem odpowiedzialności za zdrowie młodej dziewczyny, kobiety – jest uświadomienie, jak ważne dla Jej dobrostanu jest regularne korzystanie z opieki ginekologicznej.
Przy współpracy z Powiatowym Centrum Medycznym w Wieruszowie trwają spotkania uczennic naszej szkoły z położną p. Anną Nowicką. Dziesięcioosobowe grupy uczennic mogą zapoznać się z pomieszczeniami Poradni ginekologiczno-położniczej, a przede wszystkim wysłuchać informacji na temat procedury przeprowadzania badań, przygotowania się do nich, profilaktyki, higieny zdrowia młodej kobiety.
Poradnia zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób kobiecych oraz  opieką nad kobietami ciężarnymi.
Nowoczesny sprzęt do badań z oprogramowaniem, pozwala na bardzo szczegółową interpretację pomiarów wykonanych przez lekarza.
Serdecznie dziękujemy za ten cykl spotkań, gdyż wnosi on w życie szkoły bardzo ważny element – odpowiedzialność młodej kobiety za swoje zdrowie.
Spotkania mają także inny wymiar- uczulenie uczennic na sprawę zdrowia swojego, ale także matek, sióstr, koleżanek. Wizyta w gabinecie ginekologicznym  niech będzie trwałym elementem świadomego dbania o zdrowie nowoczesnej dziewczyny. Korzystanie z opieki Poradni jest bezpłatne.
Spotkania z położną w Poradni odbywają się pod opieką pedagoga szkolnego Danuty Urbaś.

Położna Anna Nowicka poruszyła również temat:

Program profilaktyki raka szyjki macicy:
Celem programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.
Rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce – stanowi 10,7% nowotworów u kobiet. Rocznie ok. 1700 z nich umiera z tego powodu. Dzięki badaniu cytologicznemu można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym stadium choroby – uleczalnym. Badania naukowe dowodzą, iż 1,5% – 2% rozmazów cytologicznych jest nieprawidłowych i wymaga dalszej diagnostyki.
Z bezpłatnej cytologii w ramach programu można skorzystać w każdej poradni ginekologicznej mającej podpisaną umowę z NFZ na porady położniczo-ginekologiczne.
Jeśli wynik jest prawidłowy, lekarz ginekolog zaleca ponowne badanie profilaktyczne po upływie 3 lat lub – w uzasadnionych przypadkach (w szczególności kobiety zakażonym wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne i zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka) – po upływie 12 miesięcy.


Skip to content