poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Podsumowanie wyników konkursu „Handlowiec 2024 roku”Podsumowanie wyników konkursu „Handlowiec 2024 roku”

“Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań, na które warto poznać odpowiedzi …”
 Jim Stovall

W dniu 10 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie miało miejsce podsumowanie konkursu „Handlowiec 2024 roku” oraz uroczyste wręczenie nagród dla uczniów z najlepszymi wynikami.

Dyplomy wraz z nagrodami wręczyła Pani dyrektor Agnieszka Mazurowska oraz komendant OHP w Wieruszowie Pan Mieczysław Borkowski.

W tym roku postanowiono przyznać miejsce I ex aequo dwóm uczennicom:

– Malwinie Sadowej – z klasy 3 d Szkoły Branżowej I Stopnia

– Zuzannie Cichej z klasy 3 Technikum Handlowego

Przyznano też dwa wyróżnienia dla:

– Patrycji Gasztych z klasy 3 d Szkoły Branżowej I Stopnia

Sandry Janik z klasy 3 d Szkoły Branżowej I Stopnia

Młodzieży dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy wyników.

Opiekunami konkursu były nauczycielki przedmiotów zawodowych: Wioletta Żywioł i Andrzelina Petalas oraz z Ochotniczego Hufca Pracy Pani Kamila Wróblewska i Pani Klaudia Działak.


Skip to content