poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Podsumowanie projektu „Erasmus+”Podsumowanie projektu „Erasmus+”

24 maja podsumowano realizację projektu „Praktyki europejskie dla ZSP Wieruszów” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Realizowany w wieruszowskim „Staszicu” projekt umożliwił wyjazd 45 uczniom na praktyki zagraniczne do włoskiej Bolonii. Nasi uczniowie mieli możliwość przez 3,5 tygodnia zdobywać doświadczenie zawodowe podczas praktyk u włoskich pracodawców. Odbyta praktyka umożliwiła uczniom skonfrontowanie wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców, poznanie włoskiej kultury pracy, co w dobie globalizacji jest dodatkowym atutem przyszłego pracownika lub pracodawcy. Czas wolny, po pracy lub przed nią, przeznaczony był na rozwój kulturalny. Zwiedzanie Bolonii, Wenecji i Florencji to główne punkty programu kulturowego.

Spotkanie podsumowujące prowadził koordynator projektu Marek Prokopowicz. O aspektach zawodowych wyjazdu mówiła  Małgorzata Karkoszka – opiekun podczas wyjazdu, wicedyrektor ds. wychowawczych i praktyk zawodowych. Na temat umiejętności interpersonalnych i wychowawczych mówiła pedagog Danuta Urbaś. Natomiast program kulturowy przybliżyła wszystkim uczestnikom Jadwiga Kołodziej – opiekun pierwszej grupy odbywającej praktyki zagraniczne. Szkolnym koordynatorem projektu była Barbara Howis.

Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk i udział w zajęciach projektowych.

Z tego miejsca pragniemy podziękować Wszystkim za włożony trud i wysiłek w realizację tego projektu, nie tylko kadrze projektu, ale także, a może przede wszystkim uczniom – uczestnikom wyjazdu, którzy zdobyli uznanie pracodawców swoją kulturą osobistą i zaangażowaniem w powierzane im zadania.


Skip to content