poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Płatne staże w Polsce, kursy dla uczniów i wiele więcejPłatne staże w Polsce, kursy dla uczniów i wiele więcej

Można powiedzieć Sukces! Nasza szkoła z największą liczbą przyznanych punktów otrzymała dofinansowanie na realizację kolejnego projektu „Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie”. Zakończono już proces podpisywania umowy i wiemy, że przyznane dofinansowanie wynosi 1.392.718,12 PLN.

Głównym celem tego projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 125 uczniów i uczennic klas II i III technikum naszej szkoły, zwiększając ich szanse na rynku pracy poprzez m.in. realizację płatnych staży i kursów. Wsparciem projektowym objęci będą także nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy uczestniczyć będą w studiach podyplomowych i szkoleniach. Szkoła w ramach projektu doposaży także pracownie zawodowe.

Już wkrótce więcej informacji. W styczniu 2017 rozpocznie się proces rekrutacji uczestników projektu. Zapraszamy do udziału w projekcie…

Garść najważniejszych informacji o tym projekcie:

  • wartość projektu: 1.554.108,70 PLN
  • okres realizacji: do 31.12.2017
  • źródło finansowania: Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  • projektowy adres e-mail: fachowiec@zsp.wieruszow.pl

fudusze