poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Ostatnie pożegnanie ś. p. Alicji ZygarowskiejOstatnie pożegnanie ś. p. Alicji Zygarowskiej

Dyrekcja, nauczyciele, absolwenci, emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica żegnają ś. p. Alicję Zygarowską. Na kartach naszej kroniki szkolnej pozostanie Pani ślad na zawsze, a także w pamięci Wszystkich, którzy mieli zaszczyt z Panią pracować i być Pani uczniami.

Ś. p. Alicja Zygarowska pracowała w naszej szkole od 1.09.1969 roku jako nauczycielka języka polskiego. W latach 1978 do 1988 pełniła funkcję wicedyrektora szkoły.

Składamy kondolencje na ręce Rodziny.


Skip to content