poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Opieka zdrowotna i stomatologicznaOpieka zdrowotna i stomatologiczna

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie ul. Szkolna 1-3 informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 18 roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania/higienistka szkolna p. Maria Kempa
  2. Gabinet pielęgniarki/higienistki mieści się w budynku szkoły (przy sali gimnastycznej).
  3. Pielęgniarka pracuje w godzinach: od poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:05.
  4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizowane są przez dr Anetę Gottwald w gabinecie stomatologicznym przy ul. Waryńskiego 15 A w Wieruszowie według harmonogramu:
    06.10.21r (11:30-13:00)  i 07.10.21r. (11:30-13:30).
    Od listopada 2021r. w środy i czwartki w godzinach 11:30-13:30, jeżeli będą uczniowie zainteresowani.
  1. W przypadku rezygnacji przez Państwa z opieki stomatologicznej dla swojego dziecka prosimy wypełnić odpowiednie oświadczenie.
  2. Na każde wykonywane świadczenie stomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

Skip to content