poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Ogólnopolski Tydzień Kariery oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji – OHP, MCKOgólnopolski Tydzień Kariery oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji – OHP, MCK

W dniu 20 października 2017 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP przeprowadził zajęcia pt. „Autoprezentacja – przygotowanie własnego wystąpienia”Hufcu Pracy 5-20 w Wieruszowie z uczniami klasy drugiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod opieką wychowawcy pani Karoliny Zaleśnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wieruszowa.

Spotkanie to odbyło się w ramach 9 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Zajęcia te były okazją do zapoznania uczestników z zasadami konstruowania oraz rozwijania umiejętności wystąpień publicznych.  Drugą część spotkania z inicjatywy Młodzieżowego  Centrum Kariery OHPHufca Pracy 5 -20 poprowadził pracownik Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie  – asp. sztab. Damian Pawlak oficer prasowy KPP. Spotkanie to związane było z Międzynarodowym Dniem Mediacji przypadającym na dzień 19 października pod hasłem „Masz Prawo do mediacji”. Uczniowie zapoznali się z tematem mediacji oraz jej zastosowaniem we współczesnym świecie. Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia oraz utrzymanie wzajemnych relacji i korzystnego wizerunku. Ponadto sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony. Temat mediacji również pobudził uczniów do dyskusji i wyrażenia własnej opinii.

Uczniowie dziękując za spotkanie wyrazili swoją chęć uczestnictwa w kolejnych zorganizowanych spotkaniach.


Skip to content