poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Oddanie hołdu Patronowi OHP – Janowi Pawłowi IIOddanie hołdu Patronowi OHP – Janowi Pawłowi II

 Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego brzmi: „Promieniowanie ojcostwa”. Święto obchodziliśmy w niedzielę. Hasło zaczerpnięte jest z literackiego dzieła Papieża Polaka, którego treść zawiera refleksje o dojrzewaniu do ojcostwa, budowaniu relacji człowieka z Bogiem i ludźmi, o misji ojca w rodzinie. W swoim nauczaniu Jan Paweł II wiele miejsca poświęcił roli ojca, zarówno w odniesieniu teologicznym do Boga, jak i w rodzinie chrześcijańskiej.

Dziś- 16 października- mija 40 lat od wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Z tej okazji młodzież Hufca Pracy uczciła święto patrona OHP i pod opieką wychowawców hufca oraz księdza Mariusza Kubisiaka udali się pod pomnik Jana Pawła II, który znajduje się przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wieruszowie, aby zapalić znicze i oddać hołd Patronowi OHP. Młodzież wraz z opiekunami wspólnie odmówili modlitwę.

Nasze dziewczęta z okazji obchodów Dnia Papieskiego przygotowały gazetkę ścienną,  dotyczącą życia, twórczości i nauk Patrona OHP.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że św. Jan Paweł II stał się symbolem dobra, największym autorytetem moralnym i głosem świata. Doskonale znał problemy, z którymi boryka się młodzież i podejmował te tematy dialogu z młodymi. Znał problem samotności i wyobcowania, który dotyka wielu młodych, a także brak sensu życia. Uczył nas, abyśmy odkrywali wartość, sens i piękno życia, również w obliczu jego kruchości.


Skip to content