poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Obchody Dnia Edukacji NarodowejObchody Dnia Edukacji Narodowej

W piękny, słoneczny, jesienny dzień 12 października 2018 roku – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica uroczyście odchodził Dzień Edukacji Narodowej.

Na sali gimnastycznej szkoły zgromadzili się uczniowie, ich nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły, nauczyciele i pracownicy emerytowani.

Na uroczystości gościli: przewodnicząca Rady Rodziców Monika Józefowska, wicestarosta Mirosław Urbaś, starszy Cechu Rzemiosł Różnych Adam Musiała, komendant Hufca OHP Mieczysław Borkowski.

Zapalono znicz i złożono wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą nauczycieli powiatu wieruszowskiego, zamordowanych podczas II wojny światowej oraz nauczycieli tajnego nauczania. Tablica jest wyrazem szacunku i uznania władz samorządowych i środowiska nauczycieli – dla ludzi, którzy z narażeniem życia krzewili oświatę i miłość do Ojczyzny.

Z rąk wicestarosty powiatu nagrody odebrali: dyrektor szkoły Małgorzata Nikodem i po raz drugi z rzędu – nauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych mgr inż. Beata Królikowska, opiekunka  finalisty olimpiady ogólnopolskiej.

Z rąk dyrektora szkoły nagrody odebrali następujący nauczyciele: Julita Bossa-Piluch, Katarzyna Joniak, Marcin Joniak, Małgorzata Karkoszka, Alina Kijak, Iwona Kuliga-Kmiecik, Katarzyna Klimas, Wiesława Ochota, Paweł Moska, Renata Piaskowska- Łyjak, Sławomir Stojecki, Danuta Urbaś, Piotr Wyżnikiewicz.

Serdeczne podziękowania dla uczniów, którzy przygotowali efektowną część kabaretową, pod kierunkiem nauczycieli: Agnieszki Barteli i Norberta Junke.

Byli to: Monika Melkowska, Marta Kowalińska, Aleksandra Tomczyk, Wiktoria Małys, Sebastian Juszczak, Adam Cyga, Szymon Musiał, Adrian Musialski, Piotr Mazurowski, Wojciech Perkiewicz.
Uroczystość prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Sandra Augustyniak i Hubert Owczarski.

Za oprawę muzyczną i obsługę sprzętu nagłośniającego odpowiedzialni byli uczniowie: Bartłomiej Piluch i Mikołaj Fischer. Zdjęcia wykonała Wiktoria Olek. Dziękujemy.


Skip to content