poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

O cyberprzemocy…O cyberprzemocy…

W dniu 3 grudnia 2018 roku uczniowie klasy I S i I R szkoły branżowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. St. Staszica, spotkali się z terapeutą uzależnień Dariuszem Soborczykiem z SP ZOZ  – Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie. Tematem spotkania była profilaktyka cyberprzemocy.

“Cyberprzemoc to działanie skierowane przeciwko drugiej osobie, a dokonywane za pomocą technologii komunikacyjnych. W dobie Internetu, w sytuacji szybkiego rozwoju właściwych dla tego medium form komunikacji, zjawisko przemocy w sieci nabiera szczególnego znaczenia. Internet daje poczucie anonimowości, za którym idzie przeświadczenie o bezkarności. A to sprzyja negatywnym zachowaniom w sieci. W rzeczywistości jednak anonimowość w sieci jest iluzoryczna. Każda aktywność pozostawia jakiś ślad, który w przypadku łamania prawa może doprowadzić organy ściągania do sprawcy. Podstawą postępowania w przypadku zaistnienia cyberprzemocy są przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu cywilnego.

Przemoc w Internecie.
Z cyberprzemocą stykają się zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. W zależności od tego, kto jest ofiarą, może ona przybierać różne formy. Najczęściej przejawia się w nękaniu i zastraszaniu, czasami też sprowadza się do szantażu. Może też polegać na udostępnianiu zdjęć i filmów dyskredytujących ofiarę, udostępnianiu szkodzących jej informacji. Zdarza się również, że sprawca podszywa się pod kogoś, w celu wyrządzenia zamierzonej szkody. Osoby młode zazwyczaj spotykają się z ośmieszaniem i wyzywaniem, które dokonywane jest poprzez udostępnianie kompromitujących materiałów w serwisach społecznościowych.

Przeciwdziałanie przemocy.
Ofiara cyberprzemocy zwykle odczuwa narastającą frustrację z powodu zaistniałej sytuacji, z którą nie jest w stanie sobie poradzić. Stopniowo pojawia się u niej poczucie zagrożenia, a każdego dnia towarzyszy jej strach. O ile osoby dorosłe szybciej reagują na niebezpieczną sytuację, dzieci i młodzież rzadko kogokolwiek informują o zdarzeniu, będąc przekonanymi, że szukanie pomocy tylko przysporzy im więcej kłopotów. Tymczasem Kodeks cywilny i inne ustawy wyraźnie nakazują konieczność reagowania. Na podstawie zgromadzonych dowodów, osoba poszkodowana nie tylko może domagać się zaprzestania działań i usunięcia szkód, ale też pieniężnego zadośćuczynienia.”
Organizator spotkań- pedagog szkolny Danuta Urbaś.


Skip to content