poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Nowy rok szkolnyNowy rok szkolny

2 września 2019 roku uczniowie klas I Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, zostali uroczyście powitani przez dyrektor szkoły Małgorzatę Nikodem, starostę powiatu wieruszowskiego Andrzeja Szymanka, wicedyrektor Małgorzatę Karkoszkę, przewodniczącą Rady Rodziców Monikę Józefowską i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Martę Kowalińską i Huberta Owczarskiego. Obecni byli także: Mieczysław Borkowski z wieruszowskiego Hufca OHP i Jan Gruszka- reprezentujący Cech Rzemiosł Różnych.

Szanowni Pierwszoklasiści! Przed Wami czas poznawania nowego środowiska szkolnego. Życzymy Wam, aby nowe zespoły klasowe były dla każdego z Was wsparciem, możliwością przyjemnego i owocnego spędzenia w murach naszej szkoły kolejnych lat nauki. Zawsze też możecie skorzystać z pomocy starszych koleżanek i kolegów, nauczycieli, pedagoga szkolnego. Bądźcie dla siebie mili i wzajemnie pomagajcie sobie.
Naukę rozpoczęło 452 uczniów klas pierwszych.
Obecnie w szkole pracuje 52 nauczycieli pełnozatrudnionych i 12 niepełnozatrudnionych.
Społeczność uczniowska liczy 903 uczniów (34 klasy).
Wyrazy podziękowania dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły, którzy wzięli udział w uroczystych obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej – pod obeliskiem na polach krajańskich.

Relację z tego wydarzenia patriotycznego można obejrzeć na: http://www.tugazeta.pl/1,pamietamy-po-80-latach,36575.html#galeria

WYKAZ  WYCHOWAWSTW – KLASY PIERWSZE:

1/         1 Tbhp     –    mgr inż. Jadwiga Kołodziej
2/         1 Tep       –   mgr Iwona Kuliga-Kmiecik
3/         1 Tlp       –   mgr Anna Maciejewska
4/         1 Tip       –   mgr Katarzyna Joniak
5/         1 Ttp       –   mgr Jacek Bielecki
6/         1 dp        –   mgr Karolina Zaleśna
7/         1 rp         –   mgr Katarzyna Podolak
8/        1 sp         –  mgr Dorota Pierudzka
9/        1 Tbg      –   mgr Arleta Jach
10/      1 Teg      –  mgr Andrzelina Petalas
11/       1 Tlg        – mgr Katarzyna Klimas
12/       1 Tig        –   mgr Jarosław Urbaniak
13/       1 Ttg       – mgr Magdalena Leszczyńska
14/       1 dg        –   mgr Małgorzata Walacik
15/       1 rg         –  mgr Małgorzata Suchodolska
16/      1 sg         –   mgr Maciej Heidt


Skip to content