poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Niezwykła inauguracja roku szkolnegoNiezwykła inauguracja roku szkolnego

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”

Jan Paweł II

Pierwszego września w naszej placówce odbyło się nietypowe rozpoczęcie roku szkolnego.  Dla społeczności „Staszica” był to dzień wyjątkowy, bowiem oddano do użytku budynek pasywny. Na uroczystość przybyło wielu gości, którzy swą obecnością
wzbogacili to wspaniałe wydarzenie.  Wśród zgromadzonych byli m.in.: Iwona Koperska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, Irena Wydmuch – wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, Łukasz Król – członek zarządu Grupy Ekoenergia, Andrzej Szymanek – Starosta Wieruszowski wraz z Zarządem Powiatu, Andrzej Żóraw – Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego wraz z radnymi, pracownicy starostwa oraz  przedstawiciele placówek oświatowych i instytucji z terenu powiatu wieruszowskiego.

Zebranych powitała Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Agnieszka Mazurowska. W swoim wystąpieniu zwróciła się do młodzieży, utwierdzając ją w przekonaniu, że wybierając naszą szkołę, podjęła słuszną decyzję. Podkreśliła też, że dzięki Starostwu Powiatowemu w Wieruszowie stało się możliwe przeprowadzenie tak ważnej inwestycji, jak wzniesienie budynku pasywnego. Nasza placówka zyskała nowoczesne sale lekcyjne, poszerzyła swoją bazę dydaktyczną, natomiast Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna otrzymała nową siedzibę.

Ważnym elementem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych, które poprowadził wicedyrektor Maciej Heidt. Po wysłuchaniu hymnu uczniowie w obecności pocztu sztandarowego wyrecytowali słowa przysięgi i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

W dalszej części imprezy Starosta Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Szymanek wręczył podziękowania osobom, które przyczyniły się  do powstania budynku pasywnego. Wyróżnieni zostali: Stefan Pietras – Wicestarosta Wieruszowski, Iwona Koperska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki, Marek Gadaj – członek zarządu Regionalnej Agencji Poszanowania Energii w Łodzi,  Łukasz Król – członek zarządu Grupy Ekoenergia, Szymon Pyc – prezes zarządu firmy NEOEnergetyka, Małgorzata Nikodem – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w latach 2010-2020, Agnieszka Mazurowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, Barbara Kucia – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  Justyna Wójciak-Konieczna – główny specjalista ds. zamówień publicznych, Aleksandra Kluczyńska – główny specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych, Dariusz Lipiński – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, Mirosław Urbaś –  Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych,  Maciej Dzielecki –  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,  Ewa Żóraw – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Roman Kula  – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Ceremonię wzbogaciła część artystyczna przygotowana pod kierunkiem nauczycieli pana Norberta Junke i pani Joanny Suwary. Inscenizacji towarzyszyło proekologiczne przesłanie.  Na scenie pojawiły się m.in. fragmenty utworów: Mikołaja Reja, Bolesława Leśmiana oraz Czesława Miłosza. W przedstawieniu wzięli udział: Aleksander Gwiazdowski (3 Tig), Martyna Jaroch (3Tbg), Mateusz Kania (2Tbg), Delfina Kozłowska (3Teg), Kinga Kurek – (3Tlg), Magdalena Romanowska (2Ti2), Julia Siejak  (3Tbg), Zuzanna Sztucka (3Teg) i Jakub Żłobiński (3Tig).

Po części artystycznej dyrektor szkoły  Agnieszka Mazurowska podziękowała osobom zaangażowanym w powstanie akademii i wykonanie dekoracji. Słowa wdzięczności od władz szkoły i uczniów otrzymała również  pani Jadwiga Kołodziej, która przez wiele lat pełniła funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Następnie zaproszeni goście udali się do budynku pasywnego, a uroczystego przecięcie wstęgi dokonali:  Starosta Powiatu Wieruszowskiego – Andrzej Szymanek, Przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Żóraw, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – Agnieszka Mazurowska oraz Małgorzata Nikodem – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w latach 2010-2020, a także Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Olek. Akt przekazania budynku z rąk Starosty Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka odebrała Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica Agnieszka Mazurowska oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  Barbara Kucia.

Dopełnieniem ceremoniału było poświęcenia budynku przez księdza proboszcza Henryka Orszulaka, a następnie gratulacje złożone przez Cech Rzemiosł Różnych, przedstawicieli gminy, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz pana Łukasza Króla, który oprowadził gości po obiekcie i opowiedział o zastosowanych nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Zwiedzanie zwieńczył słodki poczęstunek.

W imieniu szkoły serdecznie dziękujemy opiekunowi Samorządu Uczniowskiego Pani Ewelinie Heidt za przygotowanie części oficjalnej oraz Julii Kubackiej i Jakubowi Żłobińskiemu za poprowadzenie uroczystości oraz uczniom zaangażowanym w występy artystyczne.


Skip to content