poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Nie wiesz, nie wierz, nie bierz!Nie wiesz, nie wierz, nie bierz!

Nie wiesz, nie wierz, nie bierz – tak krótko można określić podejście do tematu dopalaczy.
Nie wiesz – co kupujesz , jak może zadziałać dopalacz,
Nie wierz, że nic Ci nie będzie po jego zażyciu,
Nie bierz – jeśli nie wiesz co kupujesz, co Ci się może stać!

5 listopada klasa IV Technikum Handlowo-Hotelarskiego gościła lekarkę p. Agnieszkę Żółtaszek. Opowiedziała z jakimi sytuacjami ma do czynienia w swojej pracy, jeśli przychodzi Jej ratować człowieka, który zażył dopalacze. Jak bardzo jest to niebezpieczne dla życia pacjenta. Oprócz tego przypomniała uczennicom i uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy. Dziękujemy za spotkanie.

Organizatorka spotkania: wychowawczyni klasy – Joanna Wójcik-Kowalczyk.