poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Neverending Story – egzaminy w „Staszicu”Neverending Story – egzaminy w „Staszicu”

Przez cały rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie trwały i nadal trwają egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje uczniów w zawodach: technik mechatronik, technik elektryk, technik mechanik, technik ekonomista, technik budownictwa, technik hotelarz, technik handlowiec, technik informatyk. Jedynie technicy logistycy w tym roku szkolnym nie poddani zostali egzaminom, ponieważ jest to ich pierwszy rok nauki. Egzaminy na kwalifikacje zawodowe zaczynają się od klasy drugiej.

Egzaminy zdają również uczniowie klasy III szkoły zawodowej w zawodach sprzedawca i kucharz.

Podsumowując:

  • liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 76,
  • liczba egzaminów maturalnych: 45.

W sumie nauczyciele zasiadali  214 razy w komisjach egzaminacyjnych w naszej szkole.

Wykonywali też pracę członków komisji egzaminacyjnych w dwóch pozostałych szkołach naszego powiatu.

No cóż, nie będziemy skromni, ale mamy poczucie wykonania solidnej pracy: uczniowie i nauczyciele. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że dopiero  podsumowanie wyników pokaże, na ile nasza całoroczna praca była efektywna.

W pracę komisji włączonych zostało 10 egzaminatorów z instytucji zewnętrznych.

Trwają także podsumowania praktyk zawodowych, które odbywały się na przykład w „Hotelu Kamiński” w Kępnie (technik hotelarz) – zdjęcie nr 6 i 7.

Przypominamy, że trwa rekrutacja do klas pierwszych naszej szkoły.

Kandydaci mogą zalogować się na poniższej stronie:

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html


Skip to content