poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Nauczyciele też się uczą…Nauczyciele też się uczą…

26 listopada 2015 nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie spotkali się z p. Dariuszem Soborczykiem z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” w Wieruszowie.  Nasza szkoła współpracuje z p. Dariuszem już drugi rok, prowadzi z młodzieżą zajęcia z zakresu profilaktyki.

Oto charakterystyka zajęć lekcyjnych:

  • podejście polegające na upowszechnieniu informacji, opiera się ona na założeniu, że ludzie używają środków odurzających, ponieważ nie posiadają dostatecznej informacji na temat ich szkodliwości,
  • podejście opierające się na przesłance, że „to mogło zdarzyć się mnie”,
  • założenie polega na tym, że jeżeli młody człowiek jest świadom zagrożenia jakie niosą ze sobą środki psychoaktywne, to sądzi, że jemu nic złego się nie przytrafi. Należy przekonać młodych ludzi, że coś takiego może im naprawdę się przydarzyć,
  • uczenie jak radzić sobie z emocjami,
  • koncepcja ta opiera się na przekonaniu, że sięganie po środki odurzające jest reakcją ludzi na ich problemy emocjonalne. Koncentruje się ona na zwiększeniu odporności na stres oraz wykrywanie grup zagrożonych w celu zaoferowania im odpowiednio wcześnie niezbędnej pomocy,
  • doskonalenie umiejętności społecznych,
  • wyrabianie w młodym człowieku stanowczości, zdolności komunikowania się, umiejętności akceptowania samego siebie i działania we własnym, najlepiej pojętym interesie oraz zachęcaniu do przeciwstawiania się presji społecznej,
  • wczesne wykrywanie zachowań aspołecznych – podczas oddziaływania profilaktycznego wyłaniają się osoby, które poprzez agresję, buntowniczość, niecierpliwość, nieśmiałość i temu podobne zachowania demaskują deficyty życia społecznego, które mogą prowadzić do min. uzależnień. Na tym etapie potrzebna jest wczesna interwencja.

Pan Dariusz Soborczyk prowadzi również w naszej szkole spotkania profilaktyczne z rodzicami.

Spotkanie z nauczycielami miało na celu przypomnienie, uzupełnienie aktualnych procedur związanych z postępowaniem w przypadku ucznia przejawiającego oznaki kontaktu ze środkami odurzającymi.

Uczulenie na problem dopalaczy – ich wpływ na zachowanie, zdrowie i życie  ucznia.

Rozmowa dotyczyła również programu FreD, który jest realizowany przez wieruszowski ośrodek.

Program FreD jest projektem wczesnej interwencji wobec młodych osób, które po raz pierwszy zażyły narkotyki lub alkohol. Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do obiektywnego spojrzenia na używanie substancji psychoaktywnych.

nark