poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Narodowe Święto NiepodległościNarodowe Święto Niepodległości

Dnia 10.11.2023r. nasza szkoła w ramach współpracy ze szkołami podstawowymi była współorganizatorem powiatowych obchodów 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

To podniosłe wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą Celebrowaną. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik Powstańców Wielkopolskich aby złożyć hołd bohaterom walki o niepodległość.

Najważniejszym punktem tego dnia była uroczysta akademia a Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego na Podzamczu, na którą przybyło wielu zaproszonych gości.

W naszej szkole Święto Niepodległości obchodziliśmy dnia 13 listopada. Uczniowie ze szkoły podstawowej na Podzamczu wraz z uczniami naszej szkoły ponownie zaprezentowali część artystyczną pod hasłem „ Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli Ty, nie pomożesz dziś Ojczyźnie”.

Podczas akademii uczniowie przedstawili pantomimę, recytowali wiersze i śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej. Ukazane zostały również istotne wydarzenia z historii Polski.

Pani dyrektor Agnieszka Mazurowska wyraziła słowa uznania dla uczniów biorących udział w przedstawieniu oraz osób odpowiedzialnych za jej przygotowanie.

Za poświęcony czas, zaangażowanie i wykonaną pracę dziękujemy uczniom: Pawłowi Ciupkowi z klasy 5Tip, Olafowi Ceglarkowi z klasy 5Tip, Piotrkowi Mrożkowi z klasy 5Tip, Tomaszowi Piaskowskiemu z klasy 5Tip, Jakubowi Tomczykowi z klasy 3d, Oliwierowi Kuklińskiemu z klasy 2Tl2, Florianowi Tarasowi z klasy 2Ti1, Emilii Kwiatkowskiej z klasy 1Tl1, Jagodzie Karkoszce z klasy 1Teh, Korneli Bladowskiej z klasy 1Teh, Sebastianowi Kałuży z klasy 2Ti1 oraz wszystkim harcerzom i przedstawicielom pocztu sztandarowego; nauczycielom: pani Małgorzacie Jóźwin, pani Idze Falkowskiej-Pita, panu Dominikowi Nowakowi; odpowiedzialnym za dekorację: pani Kamili Jano i pani Izabeli Mosce; za przygotowanie sali: panu Jarosławowi Urbaniakowi.


Skip to content