poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Mój wymarzony zawód” – konkurs dla uczestników OHP w Wieruszowie„Mój wymarzony zawód” – konkurs dla uczestników OHP w Wieruszowie

W dniu 26.10.2020r. Kadra Młodzieżowego Centrum Kariery i Hufca Pracy 5-20 przeprowadziła konkurs pt.:  „Mój wymarzony zawód”. Tematyka konkursu dotyczyła zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształci Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy, szerzenie wśród uczniów świadomego zainteresowania zawodami, w których kształcą szkoły oraz uczelnie wyższe, rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy, a także rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

Uczestnicy OHP w Wieruszowie swój wymarzony zawód mieli możliwość zaprezentować w konkursie e jednej z wybranych form: prezentacja multimedialna, praca plastyczna, film. Przygotowana praca powinna była spełniać kryteria formalne, merytoryczne i artystyczne, zaś technika i pomysł wykonania oraz przedstawienia była dowolna.

Komisja  powołana przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wieruszowie dokonała oceny otrzymanych prac i wyłoniła laureatów:

I m-ce Kinga Stępień

II m-ce Paulina Zgadzaj

III Małgorzata Olszowiak.

Wyróżniono również pracę uczennicy Julii Kizys.

Wszyscy uczniowie otrzymali wspaniałe nagrody.

Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje.


Skip to content