poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Młodzi ludzie na rynku pracyMłodzi ludzie na rynku pracy

W dniu 18 kwietnia 2018 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP przy współpracy z Hufcem Pracy 5-20 zorganizował spotkanie dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wieruszowa pod opieką Pani Andrzeliny Petalas i Pani Karoliny Zaleśnej. Gościem wspierającym spotkanie była Pani Marzena Kochmańska-Trzeciak – pośrednik pracy z Powiatowego Urzędu Pracy z Wieruszowa.  Temat przewodni spotkania brzmiał: „Młodzi ludzie na rynku pracy”. Doradca zawodowy omówił oczekiwania pracodawców wobec pracowników, najczęściej poszukiwane zawody, problem bezrobocia, CV i list motywacyjny, a także sposoby poszukiwania pracy. Pani Marzena Kochmańska-Trzeciak z Powiatowego Urzędu Pracy przybliżyła temat zawodów deficytowych, a także możliwości korzystania z dostępnych bonów dla młodzieży poszukującej pracy.  Spotkanie było okazją do zapoznania młodzieży z trudnymi tematami i pojęciami z jakimi w przyszłości spotkają się na rynku pracy.

Tekst: Magdalena Strugała – doradca zawodowy

Zdjęcia: Mariusz Paluch – specjalista ds. rozwoju zawodowego


Skip to content