poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Mateusz Kacała – absolwent Technikum InformatycznegoMateusz Kacała – absolwent Technikum Informatycznego

Każda wizyta absolwenta szkoły to dla nas ważne wydarzenie. 25 września 2018 odwiedził nas absolwent Technikum Informatycznego naszej szkoły Mateusz Kacała. Studiuje obecnie na Wydziale Matematyki i Informatyki, w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozmowa trwała dwie godziny, a i tak było to za mało czasu, aby omówić wszystkie wspomnienia ze szkoły i aktualne sprawy studenckie Mateusza.

Jest bardzo zadowolony z wybranego kierunku kształcenia. Podkreśla jak ważne dla obecnej nauki na studiach było bardzo dobre przygotowania w naszej szkole z przedmiotów informatycznych prowadzonych przez nauczycieli p. Rafała Kowalczyka i p. Marcina Joniaka, a także nauczycielki matematyki p. Urszuli Tęczy.

Podkreśla wysoki poziom wymagań jakie stawia studentom nauka na właśnie realizowanym przez niego kierunku.
Bardzo dobrze czuje się jako organizator i realizator Dni Adaptacyjnych na uczelni – w myśl zasady: „Kiedyś ktoś pomógł mnie w adaptacji w nowym środowisku, dziś ja  chcę pomóc innym.”

Działa w Kole Studentów Informatyki. Realizuje repetytorium „Metody programowania”.

Brał udział w organizacji  „Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym” i „Olimpiady Informatycznej”.

Umówiliśmy się na następne spotkanie, tym razem spotkanie Mateusza z uczniami Technikum Informatycznego  naszej szkoły.