poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Mariusz Myszor stypendystą Premiera RPMariusz Myszor stypendystą Premiera RP

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów na rok 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie  jest Mariusz Myszor – uczeń klasy IV Technikum Budowlanego.

Mariusz Myszor  otrzymał w minionym roku szkolnym średnią ocen 5,67 a Jego zachowanie ocenione zostało jako wzorowe.

Osiągnięcia ucznia Mariusza Myszora w roku szkolnym 2016/2017 w dziedzinie przedmiotów zawodowych:

  1. 08.12.2016r. -5 miejsce  VI edycji  Olimpiady Budowlanej BUDUJ Z PASJĄ organizatorem jest Krajowa  Federacja Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej BUDOWLANI z Kielc. 
  2. 04.03.2017r. – 1 miejsce- etap okręgowy  XXX edycji Olimpiady Wiedzy i       umiejętności Budowlanych w Wieluniu organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 
  3. 28.03.2017r.  – finalista IV edycji Olimpiady Budowlanej organizatorem jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.  
  4. 06-08.04.2017r. – 11 miejsce –  laureat etap ogólnopolski XXX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Białymstoku organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.