poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Lekcja z ZUS



Lekcja z ZUS

30 października w naszej szkole  odbyło się z spotkanie z Panią Katarzyną Mołas  – Naczelnikiem ZUS Zduńska Wola w ramach projektu  „Lekcje z ZUS”. Projekt ten jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Propagują wiedzę o ubezpieczeniach społecznych, która z pewnością będzie pomocna w dorosłym życiu – uczy bowiem odpowiedzialności za własne działania. Projekt składa się z czterech lekcji o tematyce:

 1. Świadomy zawsze ubezpieczony
 • Cel ubezpieczeń społecznych
 • Historia ubezpieczeń
 • Zadania ZUS
 • ZUS ≠ FUS
 1. Co Ci się należy, kiedy płacisz składki
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Praca zarobkowa a ubezpieczenia
 • Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
 • Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
 1. Renty i emerytury
 • Świadczenia z ubezpieczeń rentowych
 • Świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego
 • Emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach
 1. E-ZUS, czyli firma pod ręką
 • Rejestracja firmy
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Ulgi w płaceniu składek
 • Rozliczenia z ZUS

W trakcie spotkania uczniowie chętnie brali udział w dyskusji, rozwiązywani quizów  oraz grach edukacyjnych. Najbardziej wyróżniający uczniowie otrzymali drobne upominki – za co serdecznie dziękujemy.

Zwieńczeniem projektu, jest udział uczniów w Olimpiadzie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, której zwycięzcy obok nagród rzeczowych otrzymują indeksy lub punkty na wyższe uczelnie, z którymi ZUS podpisał umowę o współpracy.

Podstawą prawną organizacji i przeprowadzenia Olimpiady „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych” (dalej „Olimpiada”) jest ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036 z późn. zm.).

Źródłem finansowania Olimpiady są środki własne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekcje z ZUS” jest organizowany pod patronatem Minister Edukacji i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Więcej na temat projektu „Lekcje z ZUS” można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus.

Projekt w naszej szkole prowadzą: Wioletta Żywioł i Ewa Kowalińska.

Dziękujemy za wspólne spotkanie :)


Skip to content