poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Lekcja wychowawcza – na zdrowie!Lekcja wychowawcza – na zdrowie!

Dnia 11.02.2016 r. na lekcji wychowawczej uczniowie klasy 4 Technikum Budowlanego1 Technikum Logistycznego obejrzeli prezentację oraz wysłuchali prelekcji na temat zdrowego żywienia. Tak ostatnio modnym temat przedstawiła osoba, która zna go od podstaw Pani mgr inż. Paulina Szkudlarektechnolog żywienia.

W prelekcji zostały poruszone zagadnienia m. in. ilości i jakości spożywanych produktów, ich wpływu na zapotrzebowanie organizmu, czasu spożywanych posiłków, substancji w nich zawartych pozytywnie i negatywnie wpływających na organizm ludzki, przyczyn wysokiej i niskiej masy ciała mających związek ze spożywanymi produktami. Dowiedzieli się również tego, jakie produkty powinny się znaleźć w posiłkach przez nich spożywanych oraz innych czynnikach, które pozytywnie wpływają i powinny towarzyszyć zdrowemu stylowi życia.

Uczniowie również wykonali zadanie praktyczne polegające na wyliczeniu swojego wskaźnika BMI i sprawdzeniu z normami.

Mamy nadzieję, że ta lekcja zmieni nawyki żywieniowe naszych uczniów, a tym samym wpłynie na poprawę jakości ich życia w przyszłości.


Skip to content