poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Lekcja u Powiatowego Inspektora Nadzoru BudowlanegoLekcja u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

21.10.2015 r. uczniowie klasy III Technikum Budowlanego uczestniczyli w lekcji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie.

Spotkanie prowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie Pan mgr inż. Roman Kula, który szczegółowo zapoznał uczniów z zakresem obowiązków oraz czynnościami, jakie podejmowane są w ramach działania Inspektoratu.

Poznali rodzaje dokumentów oraz procedurę „ich przepływu” wraz z wymaganymi terminami, które obowiązują każdą ze stron w świetle prawa oraz postępowaniem odwoławczym.

Uczniowie zapoznali się z przykładową dokumentacją projektową, którą otrzymuje Inspektorat z Wydziału Architektury (składanie wniosków na pozwolenie) i działaniami, jakie podejmowane są w przypadkach niezgodności z planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pytali o najczęstsze przyczyny wszczynania postępowania przez Nadzór Budowlany oraz o sankcje, jakie grożą ze strony organów w przypadku naruszenia w/w przepisów.

Kilku uczniów przy okazji tej wizyty zarezerwowało sobie miejsce na przyszłoroczne praktyki uczniowskie.

Ta lekcja jeszcze bardziej uświadomiła uczniów jak nasz zawód jest interesujący, wszechstronny i odpowiedzialny.


Skip to content