poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Lekcja patriotyzmu w Hufcu Pracy w WieruszowieLekcja patriotyzmu w Hufcu Pracy w Wieruszowie

21 listopada br. gościliśmy w Hufcu Pracy 5-20 w Wieruszowie Pana Ryszarda Juśkiewicza – Prezesa Zarządu Oddziału Ziemi Łódzkiej Związku Piłsudczyków RP.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III szkoły zawodowej, którzy przybyli wraz z nauczycielem historii z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie Panem Krzysztofem Gałęzą. Prezes Związku Piłsudczyków przedstawił młodzieży postać Marszałka oraz opowiedział o jego olbrzymim wkładzie w walkę o niepodległą Polskę. Przytoczył wiele ciekawostek z życia prywatnego Naczelnego Wodza – przybliżając go nie tylko jako bohatera narodowego, ale przede wszystkim człowieka. Uczestnicy spotkania z  zainteresowaniem wysłuchali prelekcji o dążeniu i walce o odzyskanie Niepodległości. Sam mundur i wyraźne podobieństwo do Marszałka sprawił, że młodzież słuchała opowieści w wielkim skupieniu .

Na zakończenie spotkania podziękowanie w imieniu uczestników i kadry wychowawczej wręczył komendant Hufca Pracy w Wieruszowie, dziękując serdecznie Panu Juśkiewiczowi za krzewienie w młodym pokoleniu Polaków miłości do ojczyzny i poczucia przynależności narodowej.


Skip to content