poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Lekcja online „Moje finanse – myślę przedsiębiorczo”Lekcja online „Moje finanse – myślę przedsiębiorczo”

W dniu 18.04.2023 r. klasa II Ti brała udział na zajęciach podstaw przedsiębiorczości w lekcji online „Moje finanse – myślę przedsiębiorczo” w ramach projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości.

Korzyści dla uczniów z programu:

 • poszerzenie wiedzy finansowej,
 • wprowadzenie w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość potrafić wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe,
 • umacnianie wizerunku sektora finansowego jako instytucji zaufania publicznego,
 • edukowanie w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania z usług finansowych.

Po przebytej lekcji uczeń:

 • ma świadomość, że stan jego finansów jest wprost zależny od jego postawy i zaangażowania,
 • wykazuje się przedsiębiorczą postawą w zarządzaniu swoimi finansami,
 • identyfikuje wydatki konieczne (stałe, zmienne) i opcjonalne,
 • uzasadnia budowanie budżetu z uwzględnieniem oszczędności,
 • ma świadomość konieczności unikania niepotrzebnych zobowiązań finansowych,
 • szacuje na ile korzystny jest kredyt/pożyczka, wybiera najlepsze dla siebie rozwiązania,
 • określa znaczenie posiadania wiarygodności kredytowej,
 • świadomie podchodzi do konieczności spłaty zobowiązań finansowych,
 • poszukuje wraz z bankiem możliwości rozwiązań w przypadku problemów ze spłatą swoich zobowiązań.

Główne zagadnienia:

 1. Co oznacza bycie przedsiębiorczym?
 2. Dochody i wydatki,
 3. Budżet, oszczędzanie jako stały element budżetu,
 4. Kiedy warto pożyczać pieniądze?
 5. Wybór kredytu/pożyczki,
 6. Co robić, jeśli pojawią się problemy ze spłatą zobowiązań?

Skip to content