poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs Samorządu Uczniowskiego na zdjęcie klasoweKonkurs Samorządu Uczniowskiego na zdjęcie klasowe

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na zdjęcie klasowe. Konkurs łączy się z obchodami
w naszej szkole Pierwszego Dnia Wiosny. W tym dniu klasy ubierają się w kolorach

Klasy pierwsze – kolor zielony

Klasy drugie- kolor niebieski/fioletowy

Klasy trzecie-  kolor czerwony

Klasy czwarte- kolor żółty/ pomarańczowy

Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest dzień bez pytania w wybranym przez nią terminie.

Wykażcie się kreatywnością i stwórzcie ciekawe zdjęcie!!!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Organizator

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie klasy ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Cele konkursu:

 1. Integracja między uczniami;
 2. Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny.

Przebieg konkursu:

 1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu kreatywnego zdjęcia klasowego,
 2. Prace muszą spełniać następujące warunki:
 • muszą być wykonane podczas trwania konkursu;
 • zabronione są wszelkiego rodzaju wulgaryzmy;
 • nie mogą obrażać cudzych uczuć i przekonań;
 • na zdjęciu muszą być widoczni wszyscy obecni w ten dzień uczniowie danej klasy.
 1. Każda klasa może przesłać tylko jedno zdjęcie;
 2. Zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i fb
 3. Czas trwania konkursu od 8.03.23 do17.03.23;
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21.03.23;
 5. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną Komisję Konkursową. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator w porozumieniu z Dyrekcją ZSP im. Stanisława Staszica
  w Wieruszowie.
 6. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców i przyzna nagrodę za 1. miejsce


Skip to content